Oda Başkanımız Ecz. Ayşegül KARA'nın 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Konuşması

Değerli meslektaşlarım,

Genel kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Meslektaşlarımız ve mesleki örgütlülüğümüz açısından yararlı sonuçlara vesile olan bir genel kurul geçirmeyi diliyor, sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Değerli meslektaşlarım,

Bir buçuk yılı aşkın bir süredir olağanüstü bir durumun içerisinde yaşıyoruz. 2019 yılının sonunda ilk kez Çin’de tespit edilen korona virüs kısa sürede sınırları aşarak tüm dünyaya yayılan bir salgın hastalığa dönüştü.“Covid-19” olarak adlandırılan bu salgın toplum sağlığını ve sağlık sistemlerini derinden sarstı. Ancak sadece sağlığı etkilemekle kalmadı, ekonomik, politik ve toplumsal alanlarda da etkileri belki de yıllar sürebilecek kırılmalar yarattı.

Bu süreçte Covid-19 ile mücadelede en ön saflarda yer alanlar hiç kuşkusuz biz sağlık çalışanları olduk. Bu çetin mücadelede hayatını kaybeden 51 eczacımızı, 19 eczane teknisyenimizi ve tüm sağlık çalışanlarını huzurlarınızda minnet, şükran ve saygıyla anmak istiyorum.

Salgına karşı yürütülen mücadelede biz eczacıların hem eczanelerimizde hem hastanelerde etkin rol üstlendiğimiz aşikârdır. Halkın en yakınındaki, en kolay ulaşabildiği birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak pandemi boyunca da kesintisiz kamu sağlık hizmeti verdik.

• Kronik rahatsızlıkları bulunan raporlu hastaların, aile sağlığı merkezlerine ya da hastanelere uğramadan, hekim reçetesi yazdırmaya gerek olmaksızın ilaçlarını doğrudan eczaneden sunduk.

• Hekimlere ulaşamayan hastaların basit rahatsızlıklarında kanıta dayalı tavsiyelerde bulunduk.

• Toplum sağlığı için büyük önem taşıyan koruyucu maskeleri eczanelerimiz eliyle gönüllü olarak vatandaşlarımıza ulaştırdık.

Diğer yandan Covid-19’un ülkemizde görülmesi ile birlikte yaşadığımız ilk sarsıntının ardından eczacıların rollerinin genişlemeye başladığının da altını çizmemiz gerekir. Özellikle kronik hastaların ilaçlarının yenilenmesi ve basit ölçümlerinin eczanelerde mümkün olduğunca yapılmaya başlanması, alkol sınırlamasının kaldırılması ile birlikte dezenfektan üretimi gibi genişleyen hizmet alanı, çok önemli bir başka şeyi daha işaret ediyordu:

Eczacılar birinci basamak sağlık çalışanları olarak, tedavi edici hizmetlerde çok önemli bir rol oynadıkları gibi, koruyucu sağlık hizmetlerinde de etkin rol oynamaktadır.

Değerli Meslektaşlarım

Sorunlarımız ve taleplerimizden de kısaca bahsetmek isterim;

• İlaç Fiyat Kararnamesi ile belirlenmiş olan ve 2007’lerden beri aynı şekilde süregiden kârlılık oranları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılarak kademeli olan eczacı kârlılığının her kademe için 5 puan yükseltilmesi gerekmekte. Eczacı kârlılığının ilaç fiyatlarına bağlı olması eczacı gelirini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor.

• Eczacılarımıza sunmuş olduğu sağlık danışmanlığına karşılık bir meslek hakkı verilmesi gerekmekte. Avrupa ülkelerinde 25 farklı hizmette, bazı ülkelerde birkaç, bazı ülkelerde hepsi olmak üzere meslek hakkı uygulaması sürdürülüyor.

• Eczanelerin, birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak kabul edilmesi kapsamında, tansiyon ölçümü, kan şekeri ölçümü, aşılama başta olmak üzere pek çok hizmetin eczanelerden de sunulmasına olanak sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması gerekmekte.

• Eczacılık Fakülteleri’ne neredeyse her gün bir yenisinin eklenmesi kanayan yaramız olmaya devam ediyor. Yeni açılan Eczacılık fakülteleri sorunları hem eğitimin kalitesini düşürüyor, hem istihdam açısından çok ciddi sorunlar yaratıyor. Bugün 43’ü öğrenci alan 58 Eczacılık Fakültesi var. Gençlerimiz yakın bir gelecekte işsizlik riski ile yüz yüze kalacak. Eczacılık fakültelerinin sınırlandırılması, fakülte kontenjanlarının azaltılması ve fakültelerde eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve kaliteli eczacılık eğitimi verilmesine yönelik çalışmaların yapılması gerekmekte.

• Gıda takviyelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmasına yönelik düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyoruz. Biz yıllardır bu alanda yaşanan sorunlara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Farmasötik formda üretilen, açık veya örtük olarak sağlığı iyileştirici gücü olduğu iddiasıyla ya da bunu ima edecek şekilde piyasaya arz edilen, ilaç benzeri özellikler gösteren tüm ürünlerin ilaç kategorisi içerisinde değerlendirmesi, hekim tavsiyesi ile eczacı denetiminde sadece eczanelerden halka ulaştırılması gerekir diyoruz. Yıllardır ısrarla sürdürdüğü mücadeleye rağmen sorunlar halen çözülememişken Covid-19 Pandemisi dolayısıyla halkın artan sağlık kaygılarından faydalanılarak vitaminlerin internette ve marketlerde sağlık-ecza reyonları oluşturulup satılması girişimleri gündeme geldi. İnsanların Covid-19 hastalığına karşı bağışıklıklarını güçlendirmek için vitaminlere ve gıda takviyelerine olan talebinin tavan yapması, bu süreçte pazarın fazlasıyla büyümüş olması bundan nemalanmak isteyen kesimleri harekete geçirdi. Büyük bir halk sağlığı sorununa dönüşen bitkisel ürünler ve takviye edici gıdalarla ilgili acilen önlem alınmalıdır ve TEB paydaş olarak kabul edilmelidir.

• Eczacı istihdamına yönelik adımlar atılması, kamuda ve özel sektörde eczacı istihdamının arttırılması, klinik eczacılık ve fitofarmasi eczacılığı dışında onkoloji, geriatri, pediatri, psikiyatri eczacılığı gibi yeni uzmanlık alanları açılması, eczacı istihdam eden meslektaşlarımıza yönelik teşviklerin artırılması ve iyileştirilmesi, kamu ve hastane eczacılarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve ek gösterge sorununun ortadan kaldırılması, kamu eczacılarına yönelik farklı uygulamaların giderilmesi, eczacıların diğer sağlık çalışanları ile açılan ücret makasının düzenlenmesi gerekiyor.

• SGK ile imzalanacak yeni dönem protokol şartlarında eczacılarımız açısından gerçek bir iyileştirme sağlanması artık şarttır. Bizlerin sağlık sisteminin ana paydaşlarından ve birinci basamak sağlık çalışanları olarak eczanelerimizi açık tutmak konusunda son on-on beş yıldır içinde olduğu çok yoğun çabaya bir de pandemi nedeniyle gündeme gelen ciddi ekonomik daralma eklendi. Yeni imzalanacak Türk Eczacıları Birliği ve SGK ile yapılacak İlaç Alım Protokolü kapsamındaiyileştirmeler sağlanmalıdır.

Değerli meslektaşlarım,

Covid 19 pandemisi tüm dünyayı etkilediği gibi mesleğimizi de etkiledi. Bu süreçte yönetim kurulu olarak karşılaştığımızsorunları o günün koşullarında hızlı bir şekilde eczacılarımızın, eczane çalışanlarımızın ve hastalarımızın sağlığını öncelik alarak çözdük. İlpandemi kurullarında yer alarak karşılaştığımız idari sorunlara hızlı çözüm ürettik. Gündemi takip ederek eczacılarımıza doğru bilgiyi sunduk. Yoğun ve yorucu geçen pandemi sürecinde hazırladığımız yılbaşı ve ramazan bayramı hediyeleriyle sizleri ortamın gerginliğinden uzaklaştırmak ve iyi günde kötü günde büyük bir aile olduğumuzu hatırlatmak istedik.

Pandemi süresinde eczane ziyaretlerimizle meslektaşlarımızın yanında yer aldık. Yaşanan sorunlara çözüm yolları ürettik.

Odamızın süreli yayını Parasetamol dergimizdegüncel konulara, her biri kendialanında uzman değerli konuklara yer verdik. Başta yönetici arkadaşım Burcu Onay olmak üzere katkı veren tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.

E-faturaya geçiş döneminde farklı firmalarla görüştük. Farklı firmalardan farklı online sunumlarla bilgilendirmelerde bulunduk. Kurduğumuz whatsapp grubu ile gerek yönetici arkadaşlarım gerekse firma temcilcisi soru ve sorunlara anında müdahil olarak çözüm üretti.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde zarar gören meslektaşlarımız ve bölge halkının ihtiyaçları sorgulanarak maddi yardım ve manevi destekte bulunduk.

Değerli Meslektaşlarım,

Bu çalışma döneminde Zonguldak Eczacı Odası nın kurul, komisyon ve temsilcilik görevlerinde yer alan oda faaliyetlerine katılan tüm meslektaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım. Yönetimimiz süresince desteklerinibizden esirgemeyen siz değerli meslektaşlarıma da teşekkürlerimi sunarım. Birlikte yol yürüdüğüm, pandemi süresince saat ve yer ayırt etmeksizin çalışan yönetici arkadaşlarıma da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.


Değerli meslektaşlarım,

Bugünümüzü ve geleceğimizi kazanmak için örgütlü gücün yaşamsal olduğu bilinciyle ellerimizi ve kalplerimizi birbirine kenetleyebilmeyi umut ediyorum.

Yeni dönemde de, birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte kazanalım diyerek başarılı bir genel kurul olması temennisi ile sizleri selamlıyorum.

Ecz.Ayşegül Kara

26.Dönem Zonguldak Eczacı Odası Başkanı