Spesifik olmayan / gamma / polivalan immunglobünler Hakkında

Değerli Meslektaşımız,

24.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olan SUT değişikliği kapsamında SUT’ un 4.2.12.B Spesifik olmayan/gamma/polivalan immunglobünler maddesinin 1. Fıkrasına (g) ve (ğ) bentleri ilave edilmiştir.
Bu değişikliklere göre reçete karşılarken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz önemle rica olunur;


1. Bu bentlerde belirtilen endikasyonlarda yine bu bentlerde belirtilen ilgili uzman hekimlerce bu ilaçlar reçete edilebilir. Kronik hastalık reçeteleri ile ilaç karşılanırken de yine ilgili hekim seçilmesi gerekmektedir.

2. Primer immun yetmezlik tanısı ile reçete edilen ilaçların prospektüs endikasyonunda “antikor üretim bozukluğunun görüldüğü primer immun yetmezlik sendromu “ yer alıyorsa ilacın kullanım raporunun açıklama bölümünde bu ibare mutlaka yer almalıdır.

3. Yine bu maddenin (3) nolu fıkrasında belirtilen “ yalnızca subkütan” ifadesi iv/sc (intravenöz/subkütan) formlarını da kapsamaktadır.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu