HERKESİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ HALK SAĞLIĞI OLMALIDIR!

HERKESİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ HALK SAĞLIĞI OLMALIDIR!

Türk Eczacıları Birliği, 64 yıldır “hastaya ve kamuya ilaç olmak” şiarıyla hareket eden kamusal-demokratik bir sağlık meslek örgütüdür. Bu doğrultuda COVID-19 pandemisinin ülkemizde görüldüğü tarihten itibaren toplum sağlığı ve kamu yararını korumak amacıyla her türlü çabayı göstermiş, göstermeye de devam etmektedir.

COVID-19 dolayısıyla halkımızın grip aşısına olan talebinde geçmiş yıllara göre büyük oranda artış yaşanması dolayısıyla, bu konudaki endişelerimizi dile getirmiş ve kamu sağlık otoritesi ile her türlü işbirliğine açık olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmıştık. Sağlık Bakanlığımız aşı temini sürecinde yoğun çaba sarf etmiş olsa dahi, pandemi nedeniyle ortaya çıkan aşı talebinin karşılanamamış olmasının sorumlusu Birliğimiz değildir. Nitekim bu süreçte üzerimize düşenden fazlasını yapmaya çalıştık ve odağına kamu sağlığını alan bir kurum olarak ülkemize gelen aşı sayısını artırmak yönünde ciddi girişimlerde bulunduk. Aşı teminine destek olmak amacıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde tarafımıza verilen bilgileri de kamu otoritesiyle zamanında paylaşmaya özen gösterdik. Bundan sonraki süreçte de halk sağlığını korumak adına üzerimize düşen her ne sorumluluk varsa gönüllü olarak yerine getirmeye hazırız.

Ülkemiz ve tüm dünya COVID-19 ile çetin bir mücadele yürütürken sağlık alanında paydaş olan kurumlar ve kuruluşlar arasında diyalog, işbirliği ve hassasiyet esas olmalıdır. Türk Eczacıları Birliği olarak vatandaşlarımızın aşı ihtiyacının karşılanması noktasında ülkemize destek olmak için yapmış olduğumuz iyi niyetli ve yapıcı girişimlerimizin siyasete malzeme olmasını kabul etmiyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ