Dünya Sağlık Meslekleri Birliği’nden Ortak Açıklama

Dünya Sağlık Meslekleri Birliği’nden Ortak Açıklama

Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP)’in de üye olduğu Dünya Sağlık Meslekleri Birliği koronavirüse karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik desteğe öncelik verilmesi için hükümetlere çağrıda bulundu.

Sağlık alanındaki 31 milyon profesyoneli temsil eden Dünya Sağlık Meslekleri Birliği (WHPA), koronavirüs salgınına karşı ön saflarda görev yapan dünyadaki tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içindedir. Dünyanın dört bir yanında hemşireler, eczacılar, fizik tedaviciler, diş hekimleri ve hekimler çabalarını Covid-19’un önlenmesine, teşhisine, durdurulmasına ve hastalarının tedavisine yoğunlaştırmış durumda.

Sağlık çalışanları toplumlarını korumak için verdikleri mücadelede kendilerini riske atmakta ve bu mücadeleyi çoğu kez kendilerini enfeksiyondan koruyacak, dolayısıyla yaşamsal önemdeki çalışmalarına devam etmelerini sağlayacak maske ve tehlikeli materyal giysisi gibi koruyucu donanım olmaksızın sürdürmektedir. WHPA hükümetlere ve sağlık kuruluşlarına ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına ellerinden gelen her tür desteği vermeleri çağrısında bulunurken bu arada özellikle büyük önem taşıyan kişisel koruyucu donanımın ivedilikle temini gerektiğinin altını çizmektedir.

Hükümetler ve sağlık kuruluşları ayrıca çalışanların yeterli çalışma aralarından yararlanmalarını, böylelikle uzun süreli bir küresel kriz olasılığında görevlerini sürdürebilecek durumda olmalarını sağlamalıdır. Bu tür koşullarda görev yapılması çalışanların psikolojik sağlığını da etkileyecektir; dolayısıyla bu alanda gerekli destek hizmetlerinin sağlanması da öncelikli bir konu olarak ele alınmalıdır.

WHPA Başkanı ve Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber: “Bu kriz sırasında hemşirelerin ve hekimlerin ölmesi ve muhtemelen başka ölümlerin de gerçekleşecek olması üzücü bir durumdur. Bunlar, daha iyi bir acil durum hazırlığıyla kaçınılabilecek ölümlerdir. Yaşanılan kriz siyasetçiler ve toplumlar için bir alarm sinyali olmalıdır: Acil durum hazırlığına gerekli yatırımlar yapılmalı ve tedarik zincirlerimizdeki zayıflıklar tekrar gözden geçirilmelidir.”

ICN CEO’su Howard Catton: “Koronaviruse karşı ön saflarda mücadele eden hemşirelere ve diğer sağlıkçılara, gerek ihtiyaç duyulan koruyucu donanımın sağlanması gerekse maruz kaldıkları psikolojik baskıların gözetilerek durumlarının ele alınması açısından azami desteğin verilmesi için hükümetlere çağrıda bulunuyoruz. Hükümetlerin, virüse karşı mücadeleyle ilgili üst düzey kararlarında hemşirelerin deneyimlerini ve önderlik becerilerini dikkate almaları da önemli bir konudur. Hemşirelerin ön saflardaki görevlerinde edindikleri deneyimlere dayanan önerileri, daha önceki salgınlarda da gördüğümüz gibi, virüsün yayılmasının engellenmesi açısından büyük değer taşımaktadır.”

FIP CEO’su Dr. Catherine Duggan: “Eczacılar, hastanelerdeki ve dışındaki eczaneler ve klinik biyoloji laboratuvarları yeni koronavirüs hastalığının yayılmasını önlemekte, halka bu yönde tavsiyelerde bulunmakta ve enfeksiyonun sağlık sistemlerince etkin biçimde yönetilmesine destek olmaktadır. Eczaneler çoğu kez sağlık sistemiyle ilk temas noktasını oluşturduğundan, hükümetlere, bu rollerinde eczaneleri desteklemeleri ve salgının durdurulmasına yönelik küresel çabalarda eczacıları da hesaba katmaları çağrısında bulunuyoruz.

* Dünya Sağlık Meslekleri Birliği tüm dünya çapında 31 milyon sağlık çalışanını temsil eden kurumları kapsamaktadır. Üyeleri, Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Dünya Tıp Birliği, Fizik Tedavi Uzmanları Birliği, Uluslararası Hemşireler Konseyi ve Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonudur.