SERTİFİKALI KLİNİK ECZACILIK MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA

Değerli Meslektaşımız,

Odamız, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi veMarmara ÜniversitesiEczacılık Fakültesi işbirliği ile odamız hizmet binasındailk kuru 14 Mart - 13 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen programın ikinci kuru aşağıda belirtilen tarihlerde eğitimler gerçekleştirilecektir.

Eğitimler 30'ar saatlik 2 kur halinde toplam 60 saat olarak verilecektir.60 saatlik 2 kuru tamamlayanlar sertifika, 30 saatlik 1 kuru tamamlayanlar ise katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Kimler Katılmalı
Günümüzde eczacının hasta tedavisinde, eğitiminde ve izleminde daha aktif roller alması gerekliliği artık tartışılmaz bir gerçektir. Eczacının danışman rolünü ortaya koyabilmesi ve birinci basamak sağlık hizmeti veren bir mesleğin mensubu olarak hastalarına daha faydalı olabilmesi için bilgilerini sürekli güncellemesi ve yenilikleri takip etmesi son derece önemlidir. Bu amaca cevap verecek şekilde tasarlanmış olan eğitime, mesleğine değer katmak isteyen tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Tarih
7 Aralık2019 - Prof. Dr. Mesut Sancar
21 Aralık2019 - Prof. Dr. Derya Özsavcı
4 Ocak 2020- Prof. Dr. Şule Rabuş
11Ocak 2020- Prof. Dr. Mesut Sancar
18 Ocak 2020 -Prof. Dr. Şule Rabuş

Yer
Zonguldak Eczacı Odası Konferans Salonu

Dersler

Gebelik ve laktasyonda eczacı danışmanlığı ve bilgi kaynaklarına erişim,Gebelikte destek ürünlerinin akılcı kullanımı ve rutin kontroller,Gebelikte minör sorunlara yaklaşım,Gebelik ve laktasyonda kronik hastalıklarda güvenli ilaç kullanımı,Romatoid artrit hastalarında farmasötik bakım ve eczacının rolü,Kolesterol gerçeği,Ateroskleroz,Tromboz,Aşkın biyokimyası,Diyabette Farmasötik Bakım ve Eczacının Rolü,Diyabet ve komplikasyonları,Diyabet tedavisinde hedefler ve insülin kullanımı,Oral antidiyabetiklerin klinik kullanımı ve eczacının bilmesi gerekenler,İnsülin enjeksiyonu ve glukometre kullanımı,Diyabet ve eşlik eden diğer sorunlar,Viral hepatitler ve eczacı danışmanlığı,Antibiyotikler hakkında güncel uyarılar,Yaşlılarda polifarmasi olgularına eczacı yaklaşımı ,Demans, Parkinson, İnme,Hiperlipidemi Tedavisi ve Eczacının Rolü,Oral antikoagülanlara güncel yaklaşımlar,Kalp yetmezliği tedavisinde eczacının rolü,

Eğitmenler

Prof. Dr. Mesut Sancar,Prof. Dr. Derya Özsavcı,Prof. Dr. Şule Rabuş

Ücret ve Kayıt
Eğitim ücretiKDV dahil 650 TL'dir. (1 kurun ücreti)

MÜSEM, eczaneler adına tutarı faturalayacaktır.

Eğitim ücretinin, MÜSEM’in banka hesabına (Halkbank Kuyubaşı Şubesi IBAN No: TR83 0001 2009 8660 0006 0001 35) "Zonguldak Eczacı Okulu -Eczacının Adı Soyadı" şeklinde belirtilerek yatırılması gerekmektedir.

Ücreti ödedikten sonra ektekiformu doldurarak odamıza ulaştırmanızı rica ederiz.Son Başvuru tarihi 6 Aralık2019'dur.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

Program

Online kayıt formunu indirmek için tıklayınız