MARMARA ÜNİVERSİTESİ SEM SERTİFİKALI KLİNİK ECZACILIK PROGRAMI 2. KUR ÖN TALEP TOPLAMA

Değerli Meslektaşımız,

Odamızve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi işbirliği ileMarmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde ilk kuru 14 Mart - 13 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenenprogramı ve tarihleri talebe göre netleşecek 2. kur klinik eczacılık eğitimlerigerçekleştirilecektir.

Eğitimler 30'ar saatlik kurlar halinde toplam 60 saat olarak verilecektir.60 saatlik 2 kuru tamamlayanlar sertifika, 30 saatlik 1 kuru tamamlayanlar ise katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Bir kurün ücretinin talebe göre650₺civarı olması beklenmektedir.

Günümüzde eczacının hasta tedavisinde, eğitiminde ve izleminde daha aktif roller alması gerekliliği artık tartışılmaz bir gerçektir. Eczacının danışman rolünü ortaya koyabilmesi ve birinci basamak sağlık hizmeti veren bir mesleğin mensubu olarak hastalarına daha faydalı olabilmesi için bilgilerini sürekli güncellemesi ve yenilikleri takip etmesi son derece önemlidir.

Bu amaca cevap verecek şekilde tasarlanmış olan eğitim için 29.11.2019 CumaGünü saat 16.00a kadar talebinizi odamıza iletmenizi rica ederiz.

Not: Eğitime katılmak için daha önceki kura katılım şartı gerekmemektedir.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

PROGRAM TASLAĞI:

ZONGULDAK ECZACI ODASI - MÜSEM - M.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ

KLİNİK ECZACILIK EĞİTİM PROGRAMI - 2

7 Aralık 2019 - Prof. Dr. Mesut Sancar

10.00 - 11.00 Gebelik ve laktasyonda eczacı danışmanlığı ve bilgi kaynaklarına erişim

11.00 - 12.00 Gebelikte destek ürünlerinin akılcı kullanımı ve rutin kontroller

12.00 - 13.00 Gebelikte minör sorunlara yaklaşım

14.00 - 15.00 Gebelik ve laktasyonda kronik hastalıklarda güvenli ilaç kullanımı

15.00 - 17.00 Romatoid artrit hastalarında farmasötik bakım ve eczacının rolü

14 Aralık 2019 - Prof. Dr. Şule Rabuş

10.00 - 11.00 Diyabette Farmasötik Bakım ve Eczacının Rolü

11.00 - 12.00 Diyabet ve komplikasyonları

12.00 - 13.00 Diyabet tedavisinde hedefler ve insülin kullanımı

14.00 - 15.30 Oral antidiyabetiklerin klinik kullanımı ve eczacının bilmesi gerekenler

15.30 - 17.00 Olgu çalışmaları

- İnsülin enjeksiyonu ve glukometre kullanımı

- Diyabet ve eşlik eden diğer sorunlar

21 Aralık 2019 Prof. Dr. Derya Özsavcı

10.00 - 11.30 Kolesterol gerçeği

11.30 - 13.00 Ateroskleroz

14.00 - 15.30 Tromboz

15.30 - 17.00 Aşkın biyokimyası

11 Ocak 2019 Prof. Dr. Şule Rabuş

10.00 - 12.00 Hiperlipidemi Tedavisi ve Eczacının Rolü

12.00 - 13.00 Oral antikoagülanlara güncel yaklaşımlar

14.00 - 16.00 Kalp yetmezliği tedavisinde eczacının rolü

16.00 - 17.00 Olgu çalışmaları

18 Ocak 2019 Prof. Dr. Mesut Sancar

10.00 - 12.00 Viral hepatitler ve eczacı danışmanlığı

12.00 - 13.00 Antibiyotikler hakkında güncel uyarılar - 1

14.00 - 15.00 Antibiyotikler hakkında güncel uyarılar - 2

15.00 - 17.00 Yaşlılarda polifarmasi olgularına eczacı yaklaşımı - Olgu çalışması

- Demans, Parkinson, İnme