BARTIN MERKEZ ECZANELERE AİT 2020 OCAK - ŞUBAT - MART NÖBET LİSTESİ HAKKINDA

Bartın Merkez 2020 Ocak, Şubat, Mart nöbet listeleri 3 aylık (31.03.2020 tarihine kadar)hazırlanacaktır.

Eczacılarımızın, nöbet tutamayacağı günlerle ilgili taleplerini 25 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar dilekçe ile Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Nöbet listelerinin hazırlanmasının ardından talep edilen nöbet değişiklikleri ancak KARŞILIKLI talep doğrultusunda değerlendirilmeye alınabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.