FIP Avrupa Bölgesel Konferansı Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Ankara Taahhüdü Hakkında

FIP Avrupa Bölgesel Konferansı
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Ankara Taahhüdü Hakkında

23 – 25 Ekim tarihlerinde Türk Eczacıları Birliği’nin ev sahipliğinde Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunumu: Eczacılıkta Geleceğe Doğru Hamle” temasıyla Ankara’da gerçekleştirilen, elliden fazla ülkeden bine yakın katılımcıyı bir araya getiren Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Avrupa Bölgesel Konferans’nın sonunda Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Ankara Taahhüdü imzalandı.

İmzalanan Taahhüt ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde eczacının rolünü tanımlamak, uluslararası deneyim paylaşımı sağlamak, eczacılar için meslek hakkını da içeren bir eylem planı hazırlamak, halk sağlığını daha etkin korumak ve “herkes için sağlık” hedefine bir adım daha yaklaşabilmek adına tüm Avrupa ülkelerinden meslektaşlarımız ile birlikte tarihe not düşmek adına bir irade ortaya kondu.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunumu Hakkında Ankara Taahhüdüne ulaşmak için tıklayınız.

Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunumu Hakkında AnkaraTaahhüdü

Eczacılar olarak:

1. Herkes için her yerde kaliteli, güvenli, geniş kapsamlı, bütüncül, erişilebilir ve uygun maliyetli sağlık hizmeti sunumu aracılığıyla evrensel sağlık sigortası hedefine ulaşabilmek için birinci basamak sağlık hizmeti hakkında yayımlanan Astana Deklarasyonu’nu desteklemeyi;

2. Eczacılık uygulamaları ve bilimini güçlendirerek ve eczacılık işgücünde gerekli dönüşümü sağlayarak birinci basamak sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmeyi;

3. Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda eğitimin kalitesini ve amaca uygunluğunu temin edebilmek ve işgücü gelişimi ile bilimsel ve mesleki gelişmelere kurumsal altyapı sağlayabilmek amacıyla eczacılık eğitiminde gerekli dönüşümü sağlayarak eğitim düzeyini artırmayı;

4. Bulaşıcı olmayan hastalığı bulunan insanlarda sağlığın yaygınlaştırılması, önleme, tarama, sevk, hastalık yönetimi ve tedavi optimizasyonu hizmetlerinin sunumuyla mesleğimizi güçlendirerek her geçen gün daha da ağırlaşan bulaşıcı olmayan hastalık yükü ile mücadele etmeyi sürdürmeyi;

5. Birinci basamak sağlık hizmetinde işbirliğine dayalı hizmet modeli çerçevesinde bütün diğer sağlık çalışanları ile birlikte çalışmayı ve birçok mesleğin içinde olduğu güçlü sağlık hizmeti ekipleri inşa etmeyi;

6. Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunu yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek ve işgücümüzü gelişen sağlık teknolojilerine paralel olarak yenileyerek şekillendirmeyi;

7. Daha sağlıklı ve bilgilendirilmiş seçimler yapmaları hususunda halkı ve hastaları destekleyerek kolay erişilebilir ve güvenilir bir tıbbi bilgi kaynağı olmayı;

8. Aşılar hakkında insanların zihinlerindeki yanlış düşünceleri ortadan kaldırarak, aşılama konusunda kanıta dayalı bilimsel bilgiler sunarak, ulusal aşılama kampanyalarını destekleyerek ve toplumdaki aşılanma oranını artırarak kamu sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi;

9. Kaliteli ilaç tedarik etmek, tedaviye bağlılığı ve hasta güvenliğini geliştirmek, akılcı ilaç kullanımını temin etmek ve antimikrobiyel direnç yönetimi stratejilerini ülke çapında yaygınlaştırarak antimikrobiyel dirençle mücadele etmek yoluyla eczacılık işgücümüzü etkili birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları olmaya yönlendirmeyi;

10. Birinci basamak sağlık hizmetinde mesleki hizmetlerin sürdürülebilirliğini, sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde eczacıların etkisi üzerine veri oluşturmayı ve bu hizmetlere geniş erişim sağlanmasını temin etmeyi;

11. Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda gerekli yetkinliklerin sağlanabilmesi ve eczacılık uygulamaları ve eğitimi arasındaki boşluğun giderilmesi için bugünün ve geleceğin eczacılık işgücünü desteklemeye devam etmeyi;

12. Ulusal ve bölgesel sağlık liderlerini güçlendirmek ve birinci basamak sağlık hizmetini geliştirmek için ilaç politikalarını destekleyerek ülkeleri, toplumları ve örgütleri bir araya getirmek amacıyla paydaşlarımız ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam etmeyi;

13. Gerekli hasta bakımının sunulması ve etkili, kaliteli ve uygun maliyetli ilaç ve aşıların herkesin erişimine açılması için Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne giden yolda bölgemizdeki sağlık temsilcileri olmayı

Taahhüt ediyoruz!

Evrensel sağlık sigortasına ve kimseyi geride bırakmadan herkes için sağlık ve esenlik hedefine eczacılar olarak birlikte ulaşacağız.