Odamız Komisyonlarına Davet

Odamız Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucu yeni kurulacak olan ve devam kararı alınan aşağıdaki komisyonlarda hep birlikte çalışarak mesleğimize ve bölgemize değer katmak isteyen meslektaşlarımızın8 Ekim 2019 SalıGününe kadar odamıza bilgi vermesini rica ederiz.

1) Basın ve Yayın Komisyonu

2) İletişim ve Bilişim Komisyonu

3) Gençlik Komisyonu

4) Kamu Eczacıları Komisyonu

5) SUT, Protokol ve Mevzuat Komisyonu

6) Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Komisyonu

7) Sürekli Eğitim Komisyonu

8) Nöbet Komisyonu

9) Reçete Tevzi Komisyonu