BARTIN MERKEZ ECZANELERE AİT EKİM - KASIM - ARALIK 2019 NÖBET LİSTESİ HAKKINDA

Bartın Merkez Ekim, Kasım, Aralık nöbet listeleri 3 aylık (31.12.2019 tarihine kadar) hazırlanacaktır.

Eczacılarımızın, nöbet tutamayacağı günlerle ilgili taleplerini 6 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçe ile Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Nöbet listelerinin hazırlanmasının ardından talep edilen nöbet değişiklikleri ancak geçerli bir sebep ve KARŞILIKLI talep doğrultusunda değerlendirilmeye alınabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu