Kuru Göz Sendromunda İlaç Kullanımı Hakkında

Sayın Meslektaşımız,

Sağlık Uygulama Tebliği 4.2 numaralı maddesinde özel olarak etken madde adı belirtilip endikasyon uyumu aranacağı belirtilmeyen ve Medula Sisteminde de herhangi bir kısıtlama bulunmayan bu ilaç grubu için prospektüs endikasyonları çerçevesinde belirtilen endikasyonların aranmasının uygun olup olmadığı konusunda Türk Eczacıları Birliği'ne Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen ekteki görüş yazısında:

Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları, üç göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebileceği,

Kuru göz sendromunda kullanılan suni gözyaşları, göz hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenecek 6 (altı) ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir." şeklide düzenlendiğine değinilerek, bu hüküm doğrultusunda suni göz yaşlarının kuru göz sendromunda kullanım kriterlerinin belirlendiği ve özel hüküm koşulu olarak yer aldığı dolayısıyla bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

Ek dosya için tıklayınız...