Bartın ve Zonguldak Sıralı ve Üst Limitli Reçetelerin Limit Artışı Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'ün 3.7 maddesi Ek-4 listesinin 14. maddesinde yer alan reçete gruplarının limitleri, gelen talepler ve ilaç fiyatlarında yapılan artışlar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmiştir.


Bu değerlendirmeye istinaden Türk Eczacıları Birliği'nin belirlediği kriterlere uygun olan reçete gruplarına ait limit artış taleplerimiz Türk Eczacıları Birliği'ne iletilmiş ve onaylanmıştır. Yeni limitler Farmainbox Reçete Tevzi Sisteminde güncellenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu