FARABİ VI. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı

FARABİ VI. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı

Ülkemizdeki teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması için her yeni gün yeni projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Günümüz dünyasında özellikle yeraltı enerji kaynaklarının kullanımı, demir çelik ve bağlı sanayi yatırımları, savunma sanayi, bilişim sağlık teknolojileri, ulaşım sistemleri, çevre teknolojileri,nano teknoloji, yenilenebilir enerji gibi alanlarda önemli buluşlar yapılmakta ve yeni ürünler geliştirilmektedir.

Ülkemizdeki proje fikirleri ile ilgili olacak şekilde; fikir ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölge insanımızı bilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak, ve teknolojik gelişmelerin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla üniversitemizde; "FARABİ VI. AR-GE İnovasyon Proje Pazarı" düzenlenecektir.

Geçen üç yılda çok sayıda katılımcının proje fikrinin poster ve prototip olarak sergilendiği ve ödüllendirildiği proje pazarının bu yıl dördüncüsü yapılacaktır. "FARABİ VI. AR-GE İnovasyon Proje Pazarı" etkinliğimize "Projesi olan" herkesi davet ediyoruz. Nitelikli projelere çeşitli ödüllerin verileceği etkinliğimizde sizleri de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

Etkinliğin Ana Temaları:

Elektronik ve Bilişim Teknolojileri

Akıllı Teknolojiler ve Nesnelerin İnterneti

Yazılım Teknolojileri

Dijital Teknolojiler

Enerji ve Makine Teknolojileri

Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Tenolojileri

Enerji Verimliliği

Makine Teknolojisi

Otomasyon Teknolojileri

Gıda, Kimya ve Çevre Teknolojileri

Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları

Su ve Atık Su Arıtma Teknolojileri

Temiz Üretim Teknolojileri

Gıda Teknolojileri

Savunma Sanayi, Robotik ve Uzay Teknolojileri ve Uygulamaları

Uluslararası Güvenlik ve Terör

Güvenli İletişim Teknolojileri

Uzay Teknolojileri

Robotik Uygulamaları

Siber Güvenlik

Tıp ve Yaşambilim Uygulamaları

İlaç Teknolojileri

Yeni Tedavi Yaklaşımları

Biyomalzeme Teknolojileri

Nanoteknolojik ve Biyotenolojik Uygulamalar

Sosyal Bilimler Uygulamaları

Toplumsal Uygulamalar

Türk-İslam Bilim Tarihi Çalışmaları

İdari ve Mali Uygulamalar

POSTER HAZIRLAMA VE GÖNDERME


1) Proje posterinin, aşağıda verilen poster hazırlama kurallarına uygun bir biçimde ve PowerPoint formatında hazırlanarak en geç 19 Nisan 2019 Cuma günü Saat 24:00'a
kadar aşağıda verilen form kullanılarak elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Proje başlığının altında proje araştırmacılarının bilğilerine yer verilmelidir.

Posterde resim/şekil/grafik vb. ğörseller kullanılabilir.Resim/Şekil/Grafik sayısı isteğe bağlı olarak artırılabilir ve metne uygun şekilde yerleştirilebilir.

İlgili bölümde başvuran kişinin fotoğrafı veya firma logosu isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

Poster ölçüleri 70 cm (ğenişlik) x 110 cm (yükseklik) boyutlarında olmalıdır.

Poster *.pptx veya *.ppt formatında olmalıdır.

Hazırlanan poster, aşağıdaki form kullanılarak elektronik ortamda gönderilmelidir.

Not: Katılımcılar, yukarıdaki kurallar çerçevesinde posterlerini hazırlayabilirler veya proje sitesindeki örnek şablonlardan yararlanabilirler.

http://projepazari.beun.edu.tr

2) Posterin hazırlanmasında, değerlendirme kriterlerinin dikkate alınması tavsiye edilir.

3) Posterlerin basım işlemi, düzenleme komitesi tarafından yapılacaktır. İşleyişte herhangi bir aksilik yaşanmaması için,
posterlerin son güne kalmadan gönderilmesi gerekmektedir. Bu konuda özen gösterilmesi rica olunur.

4) Katılımcıların, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 09:00'da Merkez Kampüs Spor Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5) Posterini göndermeyenlerin ve etkinlik gününde posterinin başında bulunmayanların çalışmaları, proje yarışmasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) İl dışı katılımcılar için ulaşım ve konaklama giderleri, projeyi sunan kişi (tek kişi) için tarafımızdan karşılanacaktır. Ulaşım için karşılanacak tutar, katılım sağlanan il ile Zonguldak ili arasındaki şehirlerarası otobüs bilet ücreti üzerinden ödenecektir. Konaklama yeri, talep edilen gün için tarafımızda ayarlanacaktır.

ELEKTRONİK ORTAMDA POSTER TESLİM SON TARİHİ:
19 Nisan 2019 CUMA GUNU SAAT 24:00'A KADARDIR.!!!

Katılım Esasları

Proje pazarına katılım ücretsizdir.

Üniversite ve araştırma kuruluşlarından il dışı katılımcılar için ulaşım ve konaklama giderleri, imkanlarımız ölçüsünde karşılanacaktır.Konaklama yerleri katılımcılar tarafından ayarlanacaktır. ( Ulaşım için karşılanacak tutar, katılım sağlanan il ile Zonguldak ili arasındaki şehirlerarası otobüs bilet ücreti üzerinden belirlenecektir.)

Ön elemeyi geçen proje önerileri Proje Pazarı web sayfasında ilan edilecektir.

Finale kalan katılımcı, projesinin posterini hazırlayarak 19 Nisan 2019 tarihine kadar web sayfası üzerinden yükleyecektir. Prototip sergilemek isteyen katılımcılar etkinlik günü beraberinde getirmesi gerekmektedir.

Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi ve dijital ortamda özet kitapçığı verilecektir.

Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.

Posterler 70 cm (genişlik) x 110 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır

Prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.

Proje önerileri Türkçe veya İngilizce ya da yapılabilir a.

İsteyen katılımcıların posterleri ücretsiz basılabilecektir.

Proje Pazarı etkinliğine üniversitemiz dışındaki diğer yarışmalardan daha önce ödül almış projeler de katılabilir, fakat bu projeler herhangi bir kategoride ödül alamayacaktır.

Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

Ödüller, projenin özet kaydını yapan kişiye yapılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Proje fikri, ulusal bazda yenilik içermekte midir?

Proje fikri, uluslararası bazda yenilik içermekte midir?

Proje ile teknolojik dışa bağımlılık azaltılacak veya kaldırılacak mıdır?

Projenin yeni araştırma projeleri başlatma potansiyeli var mıdır?

Proje mevcut durumun (teknoloji-yöntem-ürün-süreç-teknik-sistem) iyileştirilmesini amaçlamakta mıdır?

Proje çıktısının, teknolojik olarak yapılabilirliği, kullanılabilirliği veya endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli var mıdır?

Proje önerisinde öngörülen bütçe uygun mudur?

Poster projeyi açıklamada yeterli mi?