Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Toplantısı

Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu toplantısını 25 Ocak 2019 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu başkanlığında, Bölge Eczacı Odalarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Toplantıda dönem çalışmaları değerlendirilerek, yapılması planlanan Kamu Eczacıları Çalıştayı için görüşler paylaşıldı, çalıştay taslağı üzerine fikirler sunuldu.