YN ÖKC Entegrasyon Uygulamaları Hakkında

Sayın Meslektaşımız,

Türk Eczacıları Birliği 11/01/2019 tarihli ve 9879 sayılı ekteki yazısında;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25.12.2018 tarihinde yayımlanan "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerimizin Dikkatine" başlıklı duyurusu üzerine, YN ÖKC firmalarının eczane otomasyon programları ile entegrasyonunda mevcut durumla ilgili olarak alınan geri bildirimler doğrultusunda; aşağıda listelenen gerekçeler ile daha önce Başkanlığa gönderilen 24.09.2018 tarih, 6996 sayılı yazısında da belirtildiği gibi, YN ÖKC cihazları ile entegrasyon zorunluğu uygulaması kapsamında eczanelerin yer almaması taleplerinin aktarıldığı, konunun titizlikle takip edilmekte olduğu, gelişmeler doğrultusunda ayrıca bilgilendirme yapılacağı iletilmiştir..

Bilgilerinizi rica ederiz.

YN ÖKC firmalarının tamamının Eczane Otomasyonlarının tamamıyla entegre hale gelmemiş olduğu; bu aşamada reçete karşılama ve ilaç hazırlama süreçlerindeki yoğunluk sebebiyle manuel olarak işlem yapılması hastaların daha fazla beklemesine, daha az hastaya hizmet verilebilmesine neden olacağı ve bunun da halk sağlığı açısından olumsuzluklara neden olacağı,

Eczanelerce kullanılmakta olan otomasyon programlarının yıllık belirli bir maliyetlerinin olduğu ve entegrasyon işlemi için otomasyon firmalarınca eczanelerden ek olarak belirli ücretlerin isteneceği öngörüldüğünden; eczaneler üzerinde ek bir maliyet oluşmaması için, eczanelerdeki bu hizmetin ücretsiz olması gerektiğinin değerlendirildiği; 

Eczanelerin tüm alış işlemlerinin dijital ortamda e-fatura ile olması, alış ve satış işlemlerinin İTS bildirimli olarak yapılması sebebiyle bu işlemlerin kamu kurumları tarafından kayıt altında tutulduğu; eczanelerin satışlarının %94'ünün Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılması sebebiyle de bu işlemler ayrıca kamu tarafından kayıt altına alınmakta olduğu; 

Tüm bunların yanı sıra eczanelerin fiili envanterlerini her sene Sağlık Bakanlığı'nın İlaç Takip Sistemi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Medula Sistemine ve Türk Eczacıları Birliği'nin sistemlerine girmekte oldukları ve bu bilgilerin devletin kamu kurumlarında fiili olarak mevcut bulunduğu; 

Fiili olarak YN ÖKC'ler ile eczane otomasyonları arasındaki entegrasyon oranının sadece % 7,82 olduğunun görüldüğü

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

Ek dosya için tıklayınız...