Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi Ve Çalıştırılmasına Dair Usûl Ve Esaslar

"Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi Ve Çalıştırılmasına Dair Usûl Ve Esaslar" 27.12.2018 tarihli ve E.239085 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Ek : Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi Ve Çalıştırılmasına Dair Usûl Ve Esasları