MEDULA: Majistral ilaçlar hk.

Tarih : 02.11.2018
Konu : Majistral ilaçlar hk.
Açıklama : 05/07/2018 tarihli duyuruda belirtildiği üzere; Majistral ilaç girişinde kullanılan hazır müstahzar ilaçlar için eşdeğer ilaç seçimine imkan sağlayacak kurallara ait düzenlemeler Medula Eczane Provizyon sisteminde yapılmıştır.