Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2018/42

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü24.10.2018

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018/42


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 25.10.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
4) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (EK-4/H) eklenen ilaçlar

Ek dosya için tıklayınız...