2018/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


13/09/2018
DUYURU

2018/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler 15.09.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere önemle duyurulur.


EK-1: Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi
EK-2: Ek-4/A listesine pasif eklenen ilaçlar listesi
EK-3: Ek-4/A listesinde düzenlenen ilaçlar listesi
EK-4: Ek-4/A listesinden çıkarılan ilaçlar listesi
EK-5: Ek-4/B listesine ilave edilen ilaçlar listesi
EK-6: Ek-4/H listesine ilave edilen ilaçlar listesi

Ek dosya için tıklayınız...