Farmainbox - Reçete Tevzi Sistemine Girilen Reçeteler, Bedelleri Hakkında

Sayın Meslektaşımız,

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.7 maddesi gereği Ek-4 ekinde belirtilen ilaç gruplarının reçete bedelleri Farmainbox reçete tevzi sistemine girildikten ve Odamızca onaylandıktan sonra Kurum tarafından ödemesi yapılmaktadır.

Odamız onayı olmayan ilgili reçete bedelleri protokole istinaden ödenmemektedir.

Mağduriyet oluşmaması için dönem sonlandırılarak elektronik onaya gönderilen reçetelerinizin, reçete muhteviyatı ilaçların Farmainbox’a eksiksiz ve doğru reçete tipine girilmesini rica ederiz.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu