Güncel Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (05/07/2018 Tarihinden Geçerli)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

05/07/2018

DUYURU

SUT EKİ GÜNCEL EK/4-A, EK/4-B ve EK/4-HSağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek/4-A)”, “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (Ek/4-B)” ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (Ek/4H)”nin güncel hali eklidir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek:3 adet liste

Dosyayı indir (Ek)