MEDULA: Majistral ilaç hk.

Tarih : 05.07.2018
Konu : Majistral ilaç hk.
Açıklama : Majistral ilaç girişinde kullanılan hazır müstahzar ilaçlar için eşdeğer ilaç seçimine imkan sağlayacak kurallara ait düzenlemeler Medula Eczane Provizyon sisteminde yapılmıştır. Eczane reçete giriş ekranındaki TEŞHİSLER bölümünün adı UYARI KODU olarak sistemde değiştirilmiştir. Bilgilerinize