MEDULA: Tıbbı Mamalar Hk.

Tarih : 04.06.2018
Konu : Tıbbı Mamalar Hk.
Açıklama : 01.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren SUT nin 4.2.16 maddesi 5.fıkrasına göre iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklere öncelikle ileri derecede hidrolize mamalar ile başlanır. Bu durumda reçete kaydedilirken 368 - Hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlar, anafilaksi, enteropati, eozinofilik özofajit,.... teşhis kodu(uyarı kodu) seçilmektedir. Ancak 01.04.2018 tarihinden önce tedaviye başlayan hastalar için hidrolize mamalarla tedaviye başlama zorunluğu olmadığından reçete girişinde 372 - SUT değişiklik tarihinden önce başlanan tedavi teşhis kodu seçilmelidir.