Sıralı Dağıtım ve Üst Limitli Reçeteler Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Meslektaşımız,

1 Haziran 2018 tarihinden itibaren Özel ya da Kamu Diyaliz Merkezleri'nde düzenlenmiş tüm reçetelerin içeriğine bakılmaksızın (reçetede yazan tüm ilaçlar) Farmainbox'ta ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ grubuna girilecektir. (DİYALİZ SOLUSYON REÇETELERİ HARİÇ)

Ayrıca aşağıdaki hususlara,04.04.2017, 06.11.2017 tarihlerinde yapılan odamız duyurularına ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün ilgili hükümlerine eczacılarımızın dikkat etmesi rica olunur.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

- Huzurevi reçetelerinde Medula C-Grubu sıralı dağıtım reçetesi kutucuğunun mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.

- Limitini dolduran eczaneler, ilgili reçeteleri limiti dolmamış en yakın eczaneleri söylemek kaydıyla hastayı bilgilendirir.

- Eczanelerimiz, reçetelerini sisteme günlük kayıt etmedikleri için limitlerini kontrol edememekte ve limit aşımları gerçekleştirmektedirler. Sehven yapılmış, aşırı miktarda olmayan aşımlar; bir kereye mahsus olmak üzere ve takip eden ayda aşım miktarı limitinden düşmek şartı ile bugüne kadar Eczacı Odası onayı ile reçete tevzi sistemine kayıt edilebiliyordu. Yönetim Kurulumuz Haziran ayı itibariyle bu uygulamaya son vermiştir.

- Nöbette gelen reçeteler, eğer kota dolmuş ve ilaç acil ise ilk mesai gününe YETECEK kadar hasta onayı alınarak verilir.

- Sıralı dağıtıma tabi ilaçların (mor-turuncu reçete gibi), sırası gelmeyen eczane tarafından kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslar ileaçık veya gizli işbirliğiyle alınıp stok yapılarak, kendine hasta gönderilmesine yönelik girişimlerin tespiti halinde protokol ve etik olarak işlem yapılacaktır.

- Hastanın ilaca ulaşamadığı durumlarda (ilacın piyasada olmaması vb.) elinde ilaç olan eczacı limitini aşmışsa veya sırası geçmişse, hastanın biran önce ilaca ulaşabilmesi ve hasta mağduriyeti oluşmaması için odayla iletişime geçerek elindeki ilacı depoya iade ya da sıradaki eczaneye ilacı takas eder.

- Reçetelerin ve beraberindeki eklerin tebliğ ve mevzuat hükümlerine uygunluğu tamamen reçeteyi karşılayan eczacının sorumluluğundadır.

- Nöbetlerde alışkanlık yaratırcasına sürekli aynı grupların karşılandığının tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.7 maddesi gereğince işlem yapılarak konu ile ilgili savunması alınacaktır.

- Sıralı dağıtıma tabi reçetelerin, eczacı ve eczane personeli ile akrabaları da dahil olmak üzere reçeteleri sıradaki eczane tarafından karşılanacaktır.

-Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.3.Reçete iadesi maddesinin Reçete arkasında; (4.) Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda dönüşümlü karşılanan reçetelerde oda onayının, bulunmaması, reçete iade nedenleri arasında yer alsada duyuruda bahsi geçen istisnai durumlar haricinde odamız tarafından geriye dönük onay işlemi yapılamamaktadır.