“Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni”nin 44. Sayısı yayımlandı!

İÇİNDEKİLER
EditörünÖnsözü
AntihistaminiklerveAlerji
KatrinaL.RandallveCarolynA.Hawkins(AustPrescr2018;41:42‐5)

EDİTÖRÜNÖNSÖZÜ
Histamin, kişinin alerjik olduğu madde ile karşılaştığında veya iltihap durumlarında ortaya çıkan önemli bir kimyasal ajan olup antihistaminikler bu kimyasalların engellenmesinde kullanılan en önemli ilaç gruplarından birisidir. Klasik antihistaminiklerin en önemli yan etkisi sedasyon halidir. Bu nedenle özellikle araba kullanan ve iş makineleri gibi tehlikeli olabilecek aletleri kullanan kişiler ilaçlarını kullanmadan önce uyarılmalıdır. Yeni kuşak antihistaminiklerde bu etki çok daha azdır ve bu nedenle daha güvenli oldukları kabul edilmektedir.

Bahar aylarının gelmesi ve Ülkemizde çok fazla çim, ağaç veya ot polenleri nedeniyle mevsimsel olarak antihistaminik kullanan hastalarımız bulunması nedeniyle Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mayıs 2018 sayısında “Antihistaminikler ve Alerji” makalesinin çevirisi yapılmıştır.ANTİHİSTAMİNİKLERVEALERJİ
Özet

Alerjikkoşullardasedatifantihistaminiklerinartıkçokazrolübulunmaktadır.Dahaazsedatifetkileriolan antihistaminiklereşitderecedeetkilidir. Dahaazsedasyonyapanantihistaminikler,etkinlikkaybıolmaksızınuzunsüreliolarakkullanılabilirlerve iyibirgüvenlikprofillerivardır. Antihistaminikler,anafilaksininakuttedavisinderoloynamamaktadırlar.

Ek dosya için tıklayınız...