Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni”nin 43. Sayısı yayımlandı!

EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ
Kırılgan bireyler, ilaç kullanımları ve farmakokinetik ve farmakodinamik parametrelerde olası değişiklik nedenleri ile artan insidans ve şiddette advers ilaç olayları yaşayabilmektedir. Reçeteleme yapılırken hastanın bakım, işlev, komorbiditeler ve genel ilaç yükü hakkında hedeflerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Kırılgan hastaların tedaviden yarar sağladıklarına emin olunması için tüm ilaçların sıklıkla değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Nisan 2018 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, kırılgan yaşlı bireylere reçeteleme yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.


ÖZET
Kırılganlık çoklu ilaç kullanımına ve düşme gibi advers olay riskini artıran antikolinerjik ve sedatif etkili ilaçlara yüksek maruziyetle ilişkilendirilmektedir. Kırılgan bireyler, ilaç kullanımları ve farmakokinetik ve farmakodinamik parametrelerde olası değişiklik nedenleri ile artan insidans ve şiddette advers ilaç olayları yaşayabilmektedir. Bu hastalara reçeteleme yapılması, her ilacın toplam ilaç miktarı, komorbiditeler, işlev ve tedavi hedefleri gibi etkilerini kapsayacak şekilde düzenli gözlem ve inceleme gerektirmektedir.

Anahtar sözcükler: yaşlı bakımı, reçeteleme yapmama, kırılgan yaşlılar

İÇİNDEKİLER
Editörün Ön Sözü
Kırılgan Yaşlı Hastalarda Reçeteleme
Sarah N Hilmer and Danijela Gnjidic (Aust Prescr 2017;40:174–8)

Ek dosya için tıklayınız...