Reçetelerin Sıralı ve Üst Limitli Dağıtım

Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz…!
YUNUS EMRE

Değerli Meslektaşlarım,

Sağlıkta tasarruf politikaları sonucu, özellikle eczane ekonomilerimizde büyük daralma yaşanmaktadır. Bir çok eczanemizin kapanma noktasına geldiği günümüzde ortalama iki eczacıdan biri yoksulluk sınırında yaşamaktadır. 2017 sonu itibariyle Türkiye’deki tüm ilaç pazarının %15’i eczaneler arasında sıralı ve üst limitli dağıtılıyor. (54 tane Bölge Eczacı Odamız 14.697.787 hastaya 18.182 çeşit ilaç ulaştırdı.)İşte bu şartlarda eczacıların ekonomik koşullarını iyileştirmesinin yanı sıra eczaneler arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğini gidermek ortak irademizdir. Bu irade doğrultusunda bir yandan düşük gelir grubundaki eczacılarımıza yönelik olarak pozitif ayrımcı önlemler alırken diğer yandan da reçetelerin sıralı ve üst limitli dağıtımını sağlıyoruz.Bununla, genç eczacılarımızın mesleklerini yapmalarını bir nebze olsun kolaylaştırdığımızı da düşünüyoruz. Böylece eczane sisteminin yaygınlığını koruyor, başka tehditlere fırsat verecek şekilde eczane sermayelerinin yoğunlaşmasını önlüyoruz. Bu çabalarımız, sadece genç eczacılarımız açısından değil tüm eczacılarımız ve eczacılık sistemi için gerekli bir çabadır.

Tüm bunların yanında maddi çıkar sağlamaya çalışan üçüncü şahısları ve sayıları az olmakla birlikte özellikle deontolojiyi, protokol hükümlerini hiçe sayan, kendi maddi çıkarları için mesleğini, meslektaşını düşünmeyen bazı eczacıları engellemiş oluyoruz. İşte böylesi bir süreçte Eczacı Odaları ve Türk Eczacıları Birliği, bir yandan bütün etik bozulmaları engellemek, diğer yandan da eczane ciroları arasında oluşan farkın kapanmasına destek vermek amacı ile 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Alım Protokolü’nün 3.7 Maddesinde belirtilen dağıtım sistemlerinin uygulanmasını ısrarla istemektedir. Her nekadar bu dağıtımlar TEB ile Eczacı Odaları tarafından uygulanacak olsa da, sistemin ana unsurları eczacılar ve reçete sahibi hastalardır. Öncelikle eczacılarımızın uygulanacak sisteme sahip çıkmaları ve hastaları mağdur etmemeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak, Türk Eczacıları Birliği ve Zonguldak Eczacı Odası tarafından saptanan esaslar dahilinde haksız rekabeti ve etik dışı uygulamaları önlemek; hekimi, eczacıyı, hastayı, kurumu olası şaibeden korumak, hak sahipleri ve eczacının mağdur olmamasını sağlamak amacıyla, siz değerli meslektaşlarımızdan bölgeleriyle ilgili sıkıntılarını ve önerilerini bölge temsilcilerimiz aracılığıyla veya doğrudan odamızla paylaşmanızı talep ediyoruz.

Ecz. V. Barış OKUR
17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
Nöbet ve Tevzi Komisyonu Başkanı