CEZAEVİ REÇETELERİNİN KARŞILANMASI VE FATURALANDIRILMASI HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği ile Adalet Bakanlığı arasındaki protokole istinaden ilgili reçeteleri karşılayan meslektaşlarımızın aşağıdaki hususlara dikkat etmesini rica ederiz.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

1. Reçetede yazılı olan ilacın fiyat farkı çıkartmayacak şekilde reçetenin karşılanmaya çalışılması, aksi durumda fatura tutarlarına fiyat farkının (EK6-B) de gösterildiği şekilde ilave edilmesi,

2. Faturalandırma işleminde eczane hizmet bedelinin kesinlikle eklenmemesi, hizmet bedelsiz fatura kesilmesi,

3. Uzman hekimin yazması gereken ilaçlara ait reçetelerde, deneme girişi yapılırken eczacı tarafından ilaçların ödenebilmesi için medula ekranında ilgili uzman hekim seçilip reçete girişinin yapılması,

4. Reçetelerin sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol ve bu protokolün imzalandığı tarihteki SUT hükümlerinin bu protokole aykırı olmayan hükümleri çerçevesinde karşılanması,

5. Medula'ya reçete girişlerinin TC kimlik numarası hanesine 55555555555 (11tane beş) girilmesi suretiyle yapılması (bu numara ile kaydedilen deneme reçetesinde hiçbir katılım payı çıkmamaktadır) ve karekod sonlandırma işleminin medula "Manuel Reçete Giriş" bölümünden yapılması,

6. Karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünlerin kupür ve barkodları, karekodlu ürünlerin. karekodlarının reçeteye düşmeyecek şekilde eklenerek fatura edilmesi,

7. Reçete ekinde;
a. Provizyon sistemine kayıt sonrasında alınan deneme çıktısının,
b. Raporlu olarak kaydedilmiş reçetelere ait sağlık raporunun,
c. SUT gereği reçete ekinde bulunması gereken belgelerin (sağlık raporu, tahlil/tetkik belgesi, güvenlik ve endikasyon dışı ilaç kullanım izni vb.),
d. İlacın İTS’den sonlandırıldığına dair belgenin eklenmesi,

8. Fatura başlığı ilgili Kurum Taşra Teşkilatı’nın adı yazılması,

a. Bartın için;
T.C. Adalet Bakanlığı
Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
Yıldız Köyü Bartın-Merkez
Bartın VD: 1420339199

b. Devrek için;
T.C. Adalet Bakanlığı
Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
Devrek - Zonguldak
Devrek VD: 2950483422

c. Beycuma için;
T.C. Adalet Bakanlığı
Zonguldak M-Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
Cezaevi Caddesi No:2
Beycuma - Zonguldak

9. Fatura ekinde kuruma gönderilen reçete listesinde fiyat farkının ve eczane iskontosunun gösterilmesi

10. Fatura alt toplamının, toplam ilaç tutarı ve ilaç fiyat farkının toplamından eczacı iskontosunun(EK6-B) de gösterildiği şekilde çıkarılması şeklinde hesaplanması,

11. Fatura ekinde teslim edilecek döküm listesinde; reçete fiyat farkları, eczacı iskontosu tutarları ve toplam tutarların belirtilmesi,

12. Kesilen Fatura üzerinde reçete toplam tutarlarının, eczacı iskontosu toplamlarının ve fiyat farkları toplamlarının da belirtilmesi gerekmektedir.

Protokol kapsamında uyulacak esas ve usuller

2017 Yılı Cezaevi Protokolü