Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar Hakkında Duyuru

Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların kötüye kullanımlarını önlemek amacıyla bahsi geçen ilaçların 01/02/2018 tarihinden itibaren serbest eczane eczacıları tarafından renkli reçete sistemine kaydedilmesine ilişkin, Renkli Reçete Sistemi konulu 25.01.2018 tarihli ve E.13726 sayılı Kurumumuz Talimatnamesi yayımlanmış olup konuya ilişkin özet tablo aşağıda belirtilmektedir.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)