RENKLİ REÇETE SİSTEMİ: İzlemeye Tabi İlaçlar Hk.

İzlemeye Tabi İlaçlar Hk.

Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların kötüye kullanımlarını önlemek amacıyla bahsi geçen ilaçların 01/02/2018 tarihinden itibaren eczacılar tarafından renkli reçete sistemine kaydedilmesi gerekmektedir. Özet bilgi aşağıda yer almaktadır:

Reçete Türü Reçetenin Karşılanma Durumu Yapılacak İşlem
Elektronik Reçete SGK veya özel sigorta kapsamında YOK
Matbu Reçete SGK veya özel sigorta kapsamında YOK
Elektronik Reçete Ödemesi hasta tarafından yapılan (Ücreti mukabilinde hasta tarafından alınan) Renkli reçete sistemine kaydedilerek, elektronik reçetenin çıktısı alınarak 5 yıl süreyle saklanması
Matbu Reçete Ödemesi hasta tarafından yapılan (Ücreti mukabilinde hasta tarafından alınan) Renkli reçete sistemine kaydedilerek, matbu reçete aslının 5 yıl süreyle saklanması