Renkli Reçete ve Listelerin İl Sağlık Müdürlüklerine Teslimi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Renkli Reçete Sistemine kayıt edilerek karşılanan Kırmızı, Yeşil, Mor ve Turuncu Matbu Reçetelerin birinci nüshalarının ekli liste ve üst yazı ile birlikte takip eden her ay’ın 10’una kadar İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.
Karşılanan tüm reçetelerin elektronik olması yani matbu reçete olmaması durumunda İl Sağlık Müdürlüklerine liste teslim edilmesine gerek yoktur.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

Not1: Üst yazı Odamız Dilekçe Modülü yardımı ile alınabilmektedir.

Not2: Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept, kanakinumab, ustekinumab, golimumab, tosilizumab, sertolizumab ve sekukinumab için: İlaç Güvenlik İzlem formları aylık olarak biriktirilip, müteakip ayın ilk on günü içinde ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.

Not3: Ancak ayın 10'unun hafta sonu tatiline veya diğerresmi tatile rastlaması halinde, tatil gününü takip eden ilk mesai gününde teslim edilebilecektir.