Sosyal Güvenlik Dergisi 13. Sayısı Yayınlandı

SGD-SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ

Sosyal Güvenlik Dergisi, Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet alanına, sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek, ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri alanlarında önemli bir boşluğu dolduran SGD, yılda iki kez yayınlanan uluslararası, bilimsel, hakemli bir dergidir.

GÜNCEL SAYI.2017-Cilt-7 Sayı-2
KONU
PDF Özet-İndex
İşyerlerinde ve İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hiyerarşisi
Prof. Dr. Levent AKIN
Ülke Örnekleri ile Türkiye’de Yarı Zamanlı Çalışmanın Görünümü
Prof. Dr. Tekin AKGEYİK
Türkiye’de Otel İşletmelerindeki Beceri Açığı Sorunu: Kocaeli, Sakarya, İstanbul İllerinde Bir Araştırma
Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP, Doç. Dr. Erdem CAM
İşsizlik Oranı Üzerindeki Şoklar Gerçekten Kalıcı mı: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz
Doç. Dr. Türker TOPALHAN, Yrd. Doç. Dr. Ömer Tanju DURUSOY, Prof. Dr. Zeynel Abidin ÖZDEMİR
Kadınların İş-Aile Yaşamı Çatışmasını Engellemeye Yönelik Hukuki Düzenlemeler
Yrd. Doç. Dr. İrep KIROĞLU BAYAT
Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi: G-7 Ülkeleri Örneği
Yrd. Doç. Dr. Aycan HEPSAĞ
Türkiye'de Ev Eksenli Çalışan Kadınların Hukuki Durumları
Yrd. Doç. Dr. Seda TOPGÜL, Arş. Gör. Fatih AKPINAR
Hastanelerde Maliyet Analizi: Kamu Hastanesi Örneği
Arş. Gör. Ferda BÜLÜÇ, Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ
İşçi Sigortaları Kurumunun Kuruluşu
Arş. Gör. Samet YAŞAR
Women Employment and Family in Turkey: A Comparison between Perceptions and the Theory
Sosyal Güvenlik Uzmanı Varol DUR