"Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni”nin 39. Sayısı yayımlandı!

EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ

Fibromiyalji, birinci basamakta genellikle sık görülen ve göz ardı edilen klinik bir sendromdur. Birçok sakatlıkla ilişkili olabileceği gibi, erken tanı ve müdahaleyle etkileri minimuma indirilebilmektedir. Genel uygulamada sistematik, hasta odaklı bir yaklaşım, bu zorlu hastalığın semptom kontrolü ile hastanın yaşam kalitesinde klinik olarak anlamlı iyileşmeler sağlayabilir. Farmakolojik olmayan tedavilerin de önemli rolü vardır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Aralık 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, fibromiyaljinin tanı ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.

“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda, kanıta dayalı güvenilir bir kaynak olarak “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmıştır. Bültenimiz, bu kapsamda yayın yapan ve Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu’na (International Society of Drug Bulletins) üye bağımsız ilaç bültenlerini kendisine örnek olarak almaktadır. Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu “bağımsız ilaç bültenleri” tanımıyla ilaç sektöründen mali ve fikri anlamda bağımsız olmayı ifade etmektedir.

İÇİNDEKİLER
Editörün Ön Sözü
Fibromiyaljinin Tedavisi
Richard Kwiatek (Aust Prescr 2017;40:179-83)

Ek dosya için tıklayınız...