Kan Ürünü ve Hemofili Reçetelerinin Teslimatı Hakkında

Sayın Üyemiz,
Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Temininne İlişkin Protokolün 4.2.1 maddesine göre her ayın l’i (bir) ila 15'i (onbeş) arasında karşılanan kan ürünü ve hemofili reçeteleri takip eden 3 (üç) iş günü içinde, 16 (onaltı) ila ay sonu arasında karşılanan reçeteler ise takip eden 3 (üç) iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalandırılmaktadır.


Bu Reçetelerin Farmainbox reçete tevzi sistemine girişlerinin tamamlanması,
Kuruma teslimattan önce her dönem/fatura için;
ayrı tevzi listesinin, oda onayının alınması ve
onaylı listenin fatura ekinde kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.


Bilgilerinize rica ederiz.

17. Bölge
Zonguldak Eczacı Odası
Yönetim Kurulu3.7. Protokol ekinde (EK-4) belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve ilgili Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda eczanelerce eşit paylaşım esasına dayanarak üst limitli olarak karşılanır. Söz konusu reçeteler eczacı tarafından Bölge Eczacı Odasına onaylatıldıktan sonra Kuruma fatura edilecektir.

4.2.1. Düzenlenen faturalar, dönem sonlandırması yapılan ayı takip eden ayın ilk 15 (onbeş) günü içinde Kurum taşra teşkilatına teslim edilir. Her ayın ilk 15 (onbeş) günü içerisinde teslim edilen faturaların teslim tarihi o ayın 15 (onbeş) inci günü olarak kabul edilir. 15 (onbeş) inci günün tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü teslim edilir. Teslimat sırasında Kurumca evrak tarih ve numarası verilir.

Ancak, her ayın l’i (bir) ila 15'i (onbeş) arasında karşılanan kan ürünü ve hemofili reçeteleri takip eden 3 (üç) iş günü içinde, 16 (onaltı) ila ay sonu arasında karşılanan reçeteler ise takip eden 3 (üç) iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalanevzidırılarak Kurum taşra teşkilatına teslim edilir.