“Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni”nin 38. Sayısı yayımlandı!

EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ

Antimikrobiyal direnç günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarından birisidir. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezi (ECDC) tarafından 18 Kasım günü “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. ECDC’ye desteğini göstermek ve konunun önemini daha da vurgulamak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 18 Kasım’ı içerisine alan haftayı “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” olarak ilan etmiştir. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Kasım 2017 sayısında, Sağlık Bakanlığı olarak işbirliği içerisinde çalıştığımız ve politikalarını yakından takip ettiğimiz ECDC tarafından yayımlanan “ECDC Political Briefing” adlı çalışmanın çevirisi bilgilerinize sunulmuştur.

“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda, kanıta dayalı güvenilir bir kaynak olarak “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmıştır. Bültenimiz, bu kapsamda yayın yapan ve Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu’na (International Society of Drug Bulletins) üye bağımsız ilaç bültenlerini kendisine örnek olarak almaktadır. Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu “bağımsız ilaç bültenleri” tanımıyla ilaç sektöründen mali ve fikri anlamda bağımsız olmayı ifade etmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” ninKasım 2017 sayısı sitemizde kullanımınıza sunulmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Editörün Ön Sözü

ECDC Politikaları Özeti Son Tercih Antibiyotikler İşe Yaramıyor:
Hastalar ve Sağlık Sistemleri İçin Bu Acil Tehdide Cevap Verebilecek Seçenekler

Ek dosya için tıklayınız...