Oda Başkanımız Ecz. Ayşegül KARA'nın Olağan Seçimli Genel Kurul Konuşması

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Başkanlarım,

Değerli Konuklar,

17.Bölge Zonguldak – Bartın Eczacı Odası 2017 Olağan Seçimli Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Sağlık, İlaç ve Eczacılık alanında yaşanan gelişmelerin TEB çalışmalarının ve yönetim kurulumuzun 2 yıllık faaliyetlerinin konuşulup tartışılacağı toplantımızda bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Tüm kalbimle inanıyorum ki bu genel kurulda bundan önceki genel kurullarda olduğu gibi bizlere yakışan üslup içerisinde eczacılık mesleğinin geleceğine yönelik yapıcı önerilerin ve tartışmaların yapıldığı, bunların neticesinde etkin kararların alındığı mesleki geleceğimize umutla bakmamıza imkan sağlayan bir toplantı zemini olacaktır.

Sevgili Meslektaşlarım toplantımızın başında aramızdan ayrılan değerli eczacı büyüklerim Ecz.MEHMET CAN ÇOLAK Ecz.SÜHEYLA GÜÇERİ ve Ecz.OLCA ÖZENCİ’yi rahmet ve saygıyla anıyor mekanları cennet olsun diyorum.

Değerli Meslektaşlarım

İlaç fiyatları 2004 İlaç Fiyat Kararnamesi’nden itibaren düzenli olarak düşmeye başlamıştır. 2008 yılında başlayan ve şiddeti giderek artan küresel ekonomik kriz Türkiye ekonomisini de etkiledi. Kriz ile birlikte kamu maliyesinin yaşadığı zorlukları aşmak amacıyla 2009 yılında radikal düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda global bütçe uygulaması başlatıldı. Artan sağlık harcamaları sadece ilaç fiyatlarına yönelik alınan önlemlerle kontrol altına alınmaya çalışılmış, sağlanan hizmetle orantılı olmayan ilaç bütçeleri belirlenmiş ve ilaç bütçesinin aşılması gerekçe gösterilerek ilaç fiyatları sürekli düşürülmüştür. İlaç fiyatları baskılanırken yıllık nüfus artışı, yaşam süresinin uzaması ve yaşlanan nüfus, özel sağlık hizmeti sunucularından da hizmet alınması ile sağlık hizmetlerine erişimin eskiye nispetle artması, hekime gitme sıklığının 2,1’lerden 8,4’lere ulaşmış olması ve artan tedavi harcamaları gibi temel parametreler göz önünde bulundurulmamıştır. Tüketilen ilaç kutu sayısı % 202 artış gösterirken, ilaç harcamaları 2002’den bu yana sadece % 10 artış göstermiştir.

Evet, sağlıkta bir dönüşümün gerçekleşmesi zorunlu hale gelmişti; ancak biz bu süreçte tek taraflı bir dönüşümün nesnesi olduk. Yaşadığımız şey, sağlıkta paydaşların iradesini esas alan bir dönüşüm değil maalesef tek taraflı bir dönüşüm olmuştur.

AB ülkeleri içerisinde uygulanan bütün fiyat kontrol politikalarını yaşama geçiren tek ülke Türkiye olmuştur. Böyle bir olguya fiyat kontrolü değil olsa olsa acımasız tasarruf denilebilir. Sağlık, sadece fiyat-maliyet, kâr-zarar bazlı perspektifle tasarruf yapılamayacak, insan yaşamı ve toplum merkezli özgün bir alandır. Fiyatlandırma, bir denge işidir ve kuşkusuz bu dengede en önce hesaba katılması gereken hasta sağlığı ve yurttaşların sağlığa erişimidir.

Değerli meslektaşlarım,

Genel çerçevesini çizmeye çalıştığım bu süreç eczane ekonomilerinde uzun süreli bir daralmaya neden oldu. Eczacı meslek örgütleri olarak eczanelerimizin finansal açıdan sürdürülemez hale geldiğini, eczacılarımızın çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını her platformda dile getirdik. Bu sorunlarımızın giderilmesi için Türk Eczacıları Birliği ile birlikte ile çok ciddi bir mücadele yürüttük, yürütüyoruz.

Geçtiğimiz dönemde bizce eczane ekonomilerini güçlendirilmesi yolunda atılan üç büyük adım var:

Birincisi, 31 Mart 2016’da imzalanan SGK İlaç Alım Protokolü İkincisi, 19 Ağustos’ta çıkarılan Stok Düzenleme Hakkı Üçüncüsü ise, 3 Mayıs’ta revize edilen İlaç Alım Protokolü’ne ek olarak imzalanan Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Bu düzenlemeler ülkemizin içinden geçtiği zor ve siyasal olarak çok yoğun zamanlarda başarılmış mesleğimiz adına ciddi kazanımlardır. Ülkede herkesin seçim, referandum, darbe girişimi gibi temel siyasal gelişmelere kilitlendiği, bürokrasinin iş yapamaz hale geldiği ya da yapmak istemediği zamanlarda elde edilmiş başarılardır. O nedenle eksiklerine ve beklentilerimizin tamamının karşılanamamış olmasına rağmen asla ve asla küçümsenemeyecek ve bu dönemde mutlaka altı çizilmesi gereken icraatlardır.

Değerli meslektaşlarım,

Protokolle önemli ekonomik kazanımlar elde ettik, reçete hizmet bedellerinde önemli bir artış sağlandı, idari maddelerde eczacı lehine önemli düzenlemeler hayata geçti. Stok düzenleme hakkı ile de, birincisi ilaç fiyatlarının ucuzlamasından, ikincisi de miadı dolan ilaçlardan dolayı ortaya çıkan stok farkını gelir vergisi ve yüzde 8 KDV olmadan, yüzde 4 KDV ile ortadan kaldıran eczacılara özel bir yasa maddesi ortaya çıktı.

Biliyorsunuz 31 Mart 2016’da imzaladığımız Protokol’ün yürürlüğe dair 9. maddesi mali konularda bir önceki yılın enflasyon oranına göre güncellenme yapılmasını öngörüyordu. Bu doğrultuda bizim protokol revizyonundaki en önemli taleplerimizden birini reçete başına hizmet bedeli ve ıskonto baremleri gibi hususlarda ekonomik iyileştirme yapılması oluşturuyordu.

İkinci önemli talebimiz ise; ayaktan tedavide kullanılan tıbbi malzemelerin eczanelerden temini noktasında eczacı lehine olumlu şartlar taşıyan bir sözleşme imzalamaktı.

Üçüncü talebimiz ise, daha önce Protokol’ün 7.18 maddesi ile Suriyeli mülteciler meselesi olarak adlandırdığımız geçici koruma altındaki yabancılara ilaç temini hizmetinin bu Protokol’e eklenmesi konusuydu.

Bu Protokol revizyonu ile:

  • Reçete hizmet bedellerinde enflasyon oranında iyileştirme sağlandı ve bu iyileştirmelerin 01.04.2017 tarihinden itibaren geçerli sayılacağına dair düzenleme yapıldı.

Böylece:

  • 200 bin TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 3 Lira 27 Kuruş
  • 200 bin- 400 bin TL arası satış hâsılatı olan eczacıya 2 Lira 73 Kuruş
  • 400 bin-700 bin TL arası satış hâsılatı olan eczacıya 1 Lira 63 Kuruş
  • 700 bin – 900 bin TL arası satış hâsılatı olan eczacıya 81 Kuruş
  • 900 bin – 1 milyon 200 bin TL arası satış hâsılatı olan eczacıya 54 Kuruş
  • 1 milyon 200 bin – 1,5 milyon TL arası satış hâsılatı olan eczacıya 42 Kuruş
  • 1,5 milyon TL üstü satış hâsılatı olan eczacıya 32 kuruş reçete hizmet bedeli ödenmesi sağlandı.

Mali hükümlerde yapılan düzenlemelerle 20 Milyon TL’ye yakın bir kazanım elde etmiş olduk.

  • Stok düzenleme hakkından faydalanan eczacıların buna dair kestikleri fatura tutarının, Kuruma yapacakları ıskonto oranına esas teşkil eden 2016 Yılı hasılat bedelini etkilememesi için EK-5’te yapılan düzenleme ile, bu fatura tutarının hasılat tutarından düşürülmesi sağlandı,
  • Sözleşme feshi, uyarı ve cezai şartlara yapılacak itirazların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen EK-7 protokole eklenerek, illerde ve Ankara'da "Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonları" kurulması sağlandı,

TÜM BU İYLEŞTİRMELER YAPILSADA SGK İLAÇ ALIM PROTOKOLLERİ İLEİLGİLİ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE:

SAHTE RAPORLAR İLE İLGİLİ ECZACI MADURİYETLERİ ORTADAN KALDIRILMALI

ECZANE YILLIK HASILATLARI SADECE SGK FATURASI OLMALI

GEREK REÇETE HİZMET BEDELİ GEREKÇE ECZANE İSKONTOLARI ÜZERİNDEN DAHA FAZLA EKONOMİK KAZANIM İÇİN MÜCADELE EDİLMELİ.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

TÜM BUNLARLA BİRLİKTE ARTIK ÇOK FAZLA KONUŞULMAYAN MUAYENE ÜCRETİ TAHSİLDARLIĞIMIZ KKİ LER ECZANE STOK ZARARLARI GÜNÜBİRLİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLAR KEMOTERAPİ İLAÇLARININ HASTANELER TARAFINDAN KARŞILANMASI BİZİM İÇİN KRONİK SORUNLAR OLMAYA DEVAM EDİYOR.

TEB MESLEK HAKKI UYGULAMASI İÇİN SMART (REHBER) ECZANE ÜZERİNDEN YOL YÜRÜYOR. BU PROJENİN GELİŞTİRİLEREK GÜÇLENDİRİLMESİ YAYGINLAŞTIRILMASI VE YASAL DÜZENLEMELER İÇİN DE ÇALIŞMAYA BAŞLANMASI GEREKİYOR. BU SAYEDE MESLEK HAKKINA DAHA ÇABUK ULAŞIRIZ.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

İLAÇ VE ECZACILIK ALANINDA YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR MAALESEF ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GEREK OTC (REÇETESİZ İLAÇ SATIŞI) GEREKSE YAŞANACAK İSTİHDAM SORUNU İLE ARTARAK DEVAM EDECEK.

ÖZELLİKLE OTC VE BERABERİNDE İLAÇTA REKLAM ÜLKEMİZDE UYGULADIĞIMIZ ECZACILIĞIN ŞEKLİNİ CİDDİ ANLAMDA DEĞİŞTİREK.

TİTCK OTC İLE İLGİLİ KARARLI BİR TUTUM İÇERİSİNDE VE BU GÜN 1000 E YAKIN İLAÇIN REÇETESİZ SATILABİLMESİ İÇİN SON AŞAMAYA GELDİĞİNİ BİLİYORUZ.

SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ÇOK DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI adIna yaratacağı sıkıntıLARIN YANI SIRA reklam ile birlikte bu ürünlerin MARKETE ÇIKMA İHTİMALİ VE ARDINDAN ZİNCİR ECZANE CİDDİ BİR TEHDİT OLARAK ÖNÜMÜZDE DURUYOR.

KURUM BAŞKANI HER NEKADAR İLAÇTA REKLAMA VE BU İLAÇLARIN MARKETLERDE SATILMASINA müsaade ETMEYECEĞİZ DESE DE 3.3.2011 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN Yayın hizmetleri hakkında kanun ile reçetesiz ilaçların reklamıNIN serbesT bırakılmış OLMASI KORKULARIMIZI DAHA DA ARTTIRIYOR.

ECZANELERDE ISI NEM ÖLÇER ZORUNLULUĞU 2018 SONUNA ERTELENDİ FAKAT BİZCE BU UYGULAMA 2018 DE DE OLSA CİDDİ BİR EKONOMİK KÜLFET GETİRECEK. BU ANLAMDA İPTAL ETTİREBİLMEK İÇİN SONUNA KADAR UĞRAŞMALIYIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM.

Değerli meslektaşlarım,

Önümüzdeki en büyük problemlerden birisi de sayıları her geçen gün artan Eczacılık Fakülteleri ve kapımıza dayanan eczacı istihdamı problemi

Ülkemizde 1990’lardan itibaren her ile bir üniversite mantığı ile açılan devlet üniversiteleri ve özellikle 2000’li yıllarda sayısında büyük bir artış yaşanan özel vakıf üniversiteleri, buna bağlı olarak öğrenci kontenjan sayısındaki artış eczacılık alanı açısından da büyük bir problem teşkil etmektedir. Artık yeni eczacılık fakültelerinin açılmasına yeter demek durumundayız. Eczacılık Fakültelerine nitelikli öğrencinin gelmesini sağlayacak taban puan uygulamanın hayata geçecek olması ise olumlu bir gelişme.

Eczacı istihdamı meselesine gelince reçete sayısı ve/veya ciroya göre belirlenen sayıda ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğu getirilmiş olması genç meslektaşlarımıza eczaneler yoluyla belirli bir oranda istihdam sağlamada önemli bir adımdır. Ama bunun yetersiz olduğu açık.

Eczacılıkta uzmanlık düzenlemesi bu yolda atılan önemli bir adım. Kuşkusuz bunun da tek başına yeterli olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Nasıl 300 kişiye 1 hekim düşmesi imkânsızsa, ilacın olduğu yerde 300 kişiye bir klinik eczacı düşmesi doğru bir yaklaşım değil.

Eczacılara muhakkak yeni istihdam alanları açılmak zorunda. TEB’in 2013 yılında yaptığı Eczacı İşgücü Planlaması’nda ortaya çıkan alanlarda eczacı istihdamını sağlamak için birlikte ve kararlılıkla çaba sarf etmemiz, çok ciddi lobi faaliyetleri yürütmemiz gerekmekte.

Sevgili Meslektaşlarım.

Birazda görevde olduğumuz 2 sene boyunca neler yaptık onlardan bahsedeyim.

Öncelikli olarak yeni hizmet binasını satın almak 23.Dönem yönetim kuruluna nasip olduğundan dolayı büyük mutluluk duymaktayım. Yeni hizmet binasının alımında odamız üyesi her meslektaşımızın emeği olduğu gibi bizzat bina , arsa araştırmalarında ve sonrasındaki inşaat aşamasında bir fiil özveriyle çalışan yönetici arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ederim. Bugün yeni hizmet binamızda bu kürsüden sizlere seslenmekten büyük bir gurur duyuyorum. Bu hizmet binasının uzun seneler odamız ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünerek tekrar hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili meslektaşlarım gurur duyduğum diğer bir hizmetimiz de odamız yayın organı Parasetamol dergisi. Odamız Basın Yayın ve Gençlik Komisyonunun Ecz.Esra GEYİKLİ Koordinatörlüğün de beraber hazırladığı Parasetamol dergisi 2 aylık dönemlerde sizlere ulaştırılacaktır. Parasetamol mesleki bilgileri , eczacı gündeminden haberleri , eczacı büyüklerimizin anılarını , akademisyen meslektaşlarımızın makalelerini meslektaşlarımızın hobileri vb. konuları içeriğinde barındırmaktadır. Parasetamol içimizden bizden bir dergidir. Tamamen amatör ruhla hazırlanmış ama benzerleri arasında ilk bakışta ayırt edilen içeriği ve kalitesiyle beni gururlandıran bir hizmettir.

Dergi çıkarmak ne kadar meşakatli bir işmiş arkadaşlarımla çalışırken gördüm. Öncelikli olarak böyle bir yayın çıkarmak için savcılık ve kültür bakanlığından onay almak gerekiyor sonrada yoğun bir ekip çalışması gerektiriyor. Tüm bu süreçte özveriyle ve şevkle çalışan dergi ekibimi kutluyor ve başarılı çalışmalarının devamını bekliyorum.Bu arada şunu da belirtmeliyim Parasetamol ü oda bütçesine yük olmaması için sponsor firmalar katkısıyla çıkarmaya özen gösterdik.Sevgili meslektaşlarım.

Protokol döneminde 116 kalem medikal malzemeyi kapsayan , Tıbbi Malzeme Sözleşmesi imzaladık . Çoğumuz için belirsizliklerle dolu bu süreçte oda WEB sitemiz üzerinden adım adım Medikal Medula nasıl kullanılır siz değerli meslektaşlarımız ve Türkiye ‘nin dört bir yanındaki meslektaşlarımızla paylaştık ve çoğu eczacı odası ve eczacı meslektaşlarımızdan bu websitesi üzerinden yaptığımız bilgilendirme videoları ile ilgili övgüler aldık. Yine bu süreçte meslektaşlarımıza 2 ve eczane teknisyenlerine 1 adet meslek içi eğitim programı yaparak Tıbbi Malzeme Reçetesi karşılarken karşılaşabilecekleri soru ve sorunlar ile ilgili bilgilendirmeler yaptık.

Bu dönem eczacılarımıza maddi olarak da fayda sağlayacak 2 proje gerçekleştirdik. Bunlardan ilki bölgemizdeki özel hastaneler ile ayrı ayrı görüşerek (Özel Level Hastanesi , Özel Echomar Hastanesi ,Özel Karadeniz Ereğli Anadolu Hastanesi ve Karabük Özel MEDİKAR Hastanesi) hepsiyle eczacı ve birinci derece yakınlarına farklı oranlarda indirim anlaşmaları yaptık. Önümüzdeki süreçte eczane çalışanlarını da bu indirimden yararlandıracağız.

İkinci projemizde de eczanelerimizde senelerdir birikmiş miadı

Geçen ilaçları topladık ve ITC firması ile yaptığımız anlaşma gereği bu ilaçların bertarafını eczacılarımıza maddi külfet olmadan gerçekleştirdik.Miyadı geçmiş ilaçlarımızı Odamız aracılığı ile imhaya gönderdik. Bu hizmetimiz düzenli olarak devam edecektir.

Değerli Meslektaşlarım yeni hizmet binamıza kavuşmamızın ardından Konferans salonumuzun ihtiyaca cevap vermesinden de güç alarak bu dönemde sizler için 14 adet Meslek İçi Eğitim ve bilgilendirme toplantısı 1 adet de Panel gerçekleştirdik. Konuları sizlere danışarak ve eczacı gündeminin gerekliliğine göre seçtiğimiz bu programlarda birbirinden değerli konuşmacıları odamızda misafir etme fırsatı bulduk. Gönül isterdi ki tüm meslektaşlarımızı bu etkinliklerde aramızda görebilseydik.

Odamıza bağlı bölgelere defalarca ziyaretler yaptık. Eczacı meslektaşlarımızla sohbet ettik, sorunları ve çözüm yollarını tartıştık. Çalışmalarımızdan bahsettik. bu süreç içinde meslektaşlarımızın bizden bir talebi oldu.Gerçekleştirdiğimiz meslek içi eğitim toplantıları ve panellere çeşitli mazeretleri dolayısıyla katılamadıklarını ve maduriyet yaşadıklarını beyan ettiler.Yönetim kurulu olarak bu soruna kısa vadede nasıl çözüm getiririz diye düşündük ve meslektaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına odamıza 360 derece 4K Canlı Yayın yapabilen kamera aldık ve ilk yayını da Medikal Malzeme Eğitiminde gerçekleştirdik.

Bununla ilgili yapacağımız aşama ise canlı yayında ekran başındaki eczacılarımızın sorularıyla sunumlara dahil olmasını sağlamak.

Değerli Meslektaşlarım.

Yine sizlerin işveren olarak haklarınızı korumak ve çalışanlarınızla herhangi bir yasal sıkıntı yaşamamanız için Ecz. Güzide Zehra DİŞLİ YAZAR danışmalığında bir özlük dosyası örneği hazırladık ve sizlere ulaştırdık. Çalışanlarınızın özlük dosyasını bu örnekteki gibi tutabilirseniz yasal bir sorunla karşılaştığınızda sizlerin hakkını korumuş olacağız.

Türk Eczacılar Birliği’nin Smart Eczane yeni adıyla Rehber Eczanem eğitimlerini alarak bölgemizdeki eczacılarımıza akılda kalıcı, öğretici, hatırlatıcı sunumlarıyla bilgilendirmeler yapan Smart Eczane ekibime başta koordinatörleri Ecz. Esra GEYİKLİ olmak üzere Ecz. Umut AVCI , Ecz. Onur AZMAN VE Ecz. Sadık AKBULUT ‘ a özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim.

Ayrıca belirtmek isterim bizim Smart ekibimizin Zonguldak’taki sunumları diğer illerdeki koordinatörlere de ilham kaynağı olmuş ve burada uygulanan Kahoot tüm eğiticilerle paylaşılmıştır.

Tüm Mesleki projelerin yanında sosyal projeler de gerçekleştirdik. Bunlardan en önemlisi; odamız ve siz değerli meslektaşlarımız adına B.E.Ü Tıp Fakültesinde bir adet hasta odasının tefrişatını gerçekleştirdik. Toplum Sağlığına katkıda bulunmak ve hasta mağduriyetini önlemek adına gerçekleştirdiğimiz bu proje kamuoyunda olumlu gündem oluşturdu. Odamızın diğer STK lar arasındaki farkındalığını bir kez daha ortaya koydu.

Sevgili Meslektaşlarım bu dönem gerçekleştirdiğimiz projelerden biride Akıllı Telefonlar için mobil uygulama sistemi .Bu uygulama ile hastaların mesai saatleri içinde tüm eczanelerimizi nöbet saatlerinde de nöbetçi eczanelerimizi arama ve navigasyon uygulaması ile yol tarifi alabilmelerini sağladık. Bu sayede vatandaşlarımızın nöbetlerde yaşamış oldukları mağduriyeti önlemiş olacağız.

Sevgili Meslektaşlarım

Gelelim kurumlarla olan ilişkilerimize. Bizler Zonguldak Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak sizlerin güveni ve desteği ile göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerin haklarını korumayı ve mağduriyetini önlemeyi amaç edindik ve bu uğurda çalıştık Son dönemde. SGK ile artan sorunlar yaşıyormuşuz gibi bir algı oluşturuldu. Biz yönetim kurulu olarak SGK Zonguldak İL Müdürümüzü ve SSGM Müdürümüzü defalarca ziyaret ettik, yaşadığımız aksaklıklar hakkında görüşlerimizi bildirdik ve çözüm önerilerini tartıştık. Bu süreçte Zonguldak SGK İl Müdürümüz Sn. Erkin AVCI’nın pozitif, tarafsız çözüm odaklı yaklaşımları ile sorunlarımıza çözümledik.

Sevgili Meslektaşlarım

Son dönemde en fazla eleştirildiğimiz konu kurumda reçete kesintilerinin artmasıydı. Bizde buradan yola çıkarak oda WEB sitemizde şifreli alanda bir Soru- Cevap bölümü hazırladık ve kuruma bir üst yazı ile bu bölümde sorularımızı cevaplayacak bir meslektaşımızdan yardım istediğimizi belirttik. Ancak hem kurumdaki eczacı sayısının yetersiz olması hem de reçete kontrol eden eczacılarımızın SUT’u ve Protokolü farklı yorumlamasından dolayı bu olayın sürdürülebilir olmadığı bu soru cevabın kurum genel merkezinden yapılması gerektiği şeklinde kurumdan cevap geldi. Biz de bunun üzerine WEB sitemizde açmış olduğumuz SORU-CEVAP bölümünü odamız bünyesinde kurulu olan SUT komisyonumuzun ortak kararları ve bugüne kadar bakılan itiraz komisyonları dosyaları ve SUT ve PROTOKOL hükümlerine uygun olarak cevaplamaya başladık.

Sevgili Meslektaşlarım

SGK protokolünde 7.17 maddesi uyarınca SGK –TEB ve eczacı odamız olarak reçete kesintileri ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek istediğimizi yine kuruma üst yazı ile bildirdik . Ancak kurumdaki meslektaşlarımızın iş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle Zonguldak’taki meslektaşlarımızla bu paneli gerçekleştiremedik. Zonguldak SGK il Müdürümüz bu konuya da çözümcül yaklaştı ve Kocaeli SSGM Müdürü ve eczacı meslektaşlarımızın katıldığı yüksek katılımlı ve faydalı bir panel gerçekleştirdik. Sevgili Meslektaşlarım 27.10.2016 yönetim toplantısında reçete kesintileri SUT ve PROTOKOLDAKİ farklı yorumları değerlendirmek için bir SUT Komisyonu kurmuştuk. Ecz. Belgin KILIÇ , Ecz. Cemile YILMAZ , Ecz.Ayşe SARGIN , Ecz.H.EKREM ÜNAL , Ecz.Ufuk PAMUK , Ecz. Zeynep CENGİZ ‘DEN kurulu bu komisyonumuz, itiraz komisyonlarına girmeden önce sizlerin kesinti dosyalarını tartışıp ortak bir karara vararak odamızın görevlendirdiği Ecz. Meslektaşımız tarafından İtiraz Komisyonunda odamızı temsil etmiştir.

Son iki senede itiraz dosyaları artmakla birlikte kesinti dosyalarında bir önceki döneme göre Zonguldak’taki Komisyonlarda %51 oranında reçretelerin ödenmesi ile gözle görülür bir başarı sağlamış bulunmaktayız. Bizim yönetimimizden önceki dönemlerdeki başarı oranlarının bu % ‘nin altında kaldığını odamız sitesine yüklemiş olduğumuz geçmiş dönem faaliyet raporlarından görebilirisiniz.

Bu dönem İtiraz Komisyonlarında odamızı temsil eden Ecz. Ufuk PAMUK VE Ecz. Cemile YILMAZ ‘ı bu başarılarından dolayı kutluyorum.

Tüm bu çalışmalardan görüleceği gibi kurumla sıkı ilişkilerimiz devam etmekte ve çalışmalarımız başarıyla sonuçlanmaktadır. Kurumla ilişkilerimizin ve başarımızın yetersiz olduğu yönündeki söylem ve atıfların yersiz olduğunu arkamdaki grafik sizlere net bir şekilde ifade etmektedir.

Sevgili meslektaşlarım tüm bu mesleki projelerinin yanında bir de sosyal faaliyetlerede önem veriyoruz. Meslektaşlarımızla ve sağlık sektöründeki paydaşlarımızla daha güçlü bağlar kurmak adına farklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir örnek MEB Halk Eğitim merkezi destekli Koro çalışmalarımız. Yeni dönemde buna yağlı boya ve fotoğrafçılık kurslarını da eklemek istiyoruz.

Diğer bir örnek de bir eczacı meslektaşımız tarafından yazılıp yönetilen BENZERSİZ sinema filminin vizyona girdiği tarihte yaptığımız görüşmelerle 3 özel gösterim için Zonguldak’a getirilmesi .Bir arada olmak bir olmak adına bu organizasyonun finansörlüğünü üstlenen gönüllü eczacılarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Sizlerin çabalarıyla B.E.Ü Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerini , öğrencilerini , ilaç deposu çalışanlarımızı diğer sağlık çalışanlarını bir araya getirdik . Sektörümüzdeki bu gibi birlikte katılım sağlayacağımız organizasyonlar birbirimizle iyi ilişkilerimizi artıracaktır.

Değerli meslektaşlarım,

Mensubu ve yöneticisi olmaktan her zaman büyük bir onur duyduğum Zonguldak- Bartın Eczacı Odası olarak 45 yıllık bir geçmişimiz var. Bu 45 yıl içerisinde mesleğimizin bugünkü seviyesine ulaşmasına katkı koyan, duvara bir tuğla, bir taş taşıyan meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum.

Şimdiye kadar bizlere destek olan, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, gerek düşünceleri ve eleştirileri ile gerekse bizzat çalışmaları ile katkı sunan ve odamızın varlık sebebi olan değerli üyelerimize, delegelerimize, kurullarda ve komisyonlarda görev alan arkadaşlarımıza yürekten bir kez daha teşekkür ediyorum.

Yarın seçimlerimizi demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştireceğimize eminim. Demokratik bir meslek örgütü olarak seçimler, seçimlerde farklı grupların ortaya çıkması ve yarışması örgütsel demokrasinin en önemli özelliğidir ve çok ama çok kıymetlidir. Ancak seçim yarışındaki grupların geliştirdikleri plan ve projelerle, somut çözüm önerileriyle ve geleceğe dair bir vizyonla ortaya çıkmaları gerekir. Meslek içi mücadele değil meslek için mücadelenin asıl olması gerekir. Bir tarafın değil herkesin kazandığı bir seçim ancak bu şekilde mümkün olur. Ne olursa olsun yönetimi ele geçirmek mantığı doğrultusunda, seçim kampanyası yürütmek hiç kimsenin yararına olmadığı gibi meslek bilincinden de ne kadar uzaklaşılmış olunduğunun göstergesidir. Böylesi tutumların meslek örgütüne son kertede mesleğe zarar verdiğini, vereceğini bilmek zorundayız.

Değerli meslektaşlarım,

Önümüzdeki dönem çok ciddi gelişmelere gebe. Siyasal, toplumsal ve ekonomik olarak ülkemizin karşı karşıya olduğu zorlu dönemeçler sözkonusu. Bu noktada, bizlerin mesleğimize ve mesleğimiz için emek sarfeden kadrolara güç vermesi gerekiyor. Tam da bu noktada bize düşen görev; enerjimizi birlik ve dayanışmayı temel alarak kullanmaktır.

Salt eleştirmek, sürekli açık bulmaya çalışarak hırçın muhalefet yürütmeye çalışmak dar görüşlü bir ufka hapsolmaktır. Kısa ömürlü sözde başarılar adına orta ve uzun vadeli mesleki kazanımlarımız nasıl tehlikelere sokulduğunu hepimiz şapkamızı önümüzü koyup düşünmeye mecburuz.

Meslek için ter dökmeye hazır olan herkes elini birbirine uzatacak, böylelikle birlik ve beraberliğimizi artıracak geleceğimizi kazanacağız.

Hep beraber, hem aklımızla hem mücadele gücümüzle eczacının gelecekte hak ettiği yerde olacağına inanıyorum. Başkalarının bizim için açmaya çalıştığı yollarda değil kendi hak bellediğimiz yolda yürüdüğümüzde, bize dayatılanı reddettiğimizde gelecek bizim olacaktır. Şunu hiç unutmayalım: Eczacılık hep vardı ve de hep var olacak. Eczacılığın nasıl şekilleneceğine, dünya değişirken, meslek yeniden yapılanırken nerede konumlanacağımıza bizim mücadelemiz karar verecek. Bu mücadelenin ne düzeyde yürüyeceğine de bugün sizler karar vereceksiniz.

Değerli meslektaşlarım,

Bu çalışma döneminde Zonguldak Eczacı Odası’nın kurul, komisyon ve temsilcilik, kısaca her düzeyde görev alarak oda faaliyetlerine katılan ve emek harcayan tüm meslektaşlarımıza Yönetim Kurulumuz adına en içten teşekkürlerimi sunarım. Yönetim kurulum ve ben görev süremizce desteklerini bizden esirgemeyen herkese ayrıca minnetlerimizi ifade etmek isteriz. Genel Kurulumuzun mesleğimiz ve mesleğimizin her alandaki bileşeni için verimli ve başarılı olmasını diliyor, sizleri bir kez daha dostlukla ve dayanışmayla selamlıyorum.

Ecz.Ayşegül Kara

23.Dönem Zonguldak Eczacı Odası Başkanı