Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilecek Faturaların Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,Strateji Geliştirme Başkanlığının daha önce odamız tarafından da duyurulan 22.08.2017 Tarihli duyurusunda, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren SGK’ya dagönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-fatura olarak göndermeleri gereklidir.

Bütün üyelerimizin bilgisine sunarız.

Zonguldak Eczacı Odası

Yönetim Kurulu