Üyelerimiz İçin Düzenlenecek Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi Hakkında


6331 sayılı Kanun gereği, tehlike sınıfı ne olursa olsun, çalışan sayısı kaç olursa olsun, İLKYARDIMCI bulundurmak, 01.01.2013 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir.İlkyardımYönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden; Az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1 “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.

Zongulak ve Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilecek Sertifikalı İlkyardım Eğitimi için Odamıza isim yazdırmanızı rica ederiz.


Eğitim süresi toplam 16 saat olup 2 tam gün sürecektir ve eğitimin tamamına katılım zorunludur. (Eğitimin tamamına katılım sağlamayan kursiyerler sınava alınmayacaktır.)

Eğitim teorik bilgi ve pratik uygulamayı içerecektir.

2. günün sonunda sınav yapılacak olup sınavda başarılı olanlara ilkyardımcı sertifikası verilecektir.

Sınav sonucunda başarılı olanlara verilecek olan İlkyardımcı sertifikası 3 (Üç) yıl süre ile geçerlidir.

İlkyardımcı Sertifikasının geçerlilik süresinin bitiminde en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

Not: Eğitimler 21 kişilik gruplar halinde verilmektedir.