ÖNEMLİ: Yeşil ve Kırmızı Reçetelerin Teslimi Hakkında

Sayı:23.B.943

Zonguldak, 25/08/2017

Sayın Üyemiz,

İlgi: 21.08.2017 tarih ve 00051514695 Sayılı Sağ.Müd. yazısı.

Bilindiği üzere Kırmızı ve Yeşil Reçetelerin ilk nüshalarının ekli liste ile birlikte her ay’ın 10’una kadar İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’nden odamıza gönderilen ilgide kayıtlı yazıda, bazı meslektaşlarımızın bu reçetelerini zamanında teslim etmediğinden bahisle tekrarında idari yaptırım uygulanacağı tarafımıza iletilmiştir.

Meslektaşlarımızın konu ile ilgili hassasiyet göstermeleri hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz.Ayşegül KARA

BAŞKAN

Eki: 21.08.2017 tarih ve 00051514695 Sayılı Sağ.Müd. yazısı.