Eczamatik (İlaçmatik) Projesi Hakkında Kamuoyuna Açıklama (Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi)

ECZAMATİK (İLAÇMATİK) PROJESİ HAKKINDA KAMUOYUNA AÇIKLAMA

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunun 1. maddesi ilaçların kesinlikle eczanede satılması gerektiğini belirtir.Mevzuat açısından ilaçların eczane dışında ve eczacı sorumluluğu altında olmadan satılması yasaktır.Bunun sebebi de ilacın herhangi bir ürün gibi düşünülmemesi ve sağlık için elzem bir meta olarak diğer ürünlerden ayrıcalığının olmasıdır. İlaç, uygun hastanın, uygun ilacı, uygun dozda kullanması gereken bir üründür ve hekimin reçeteye yazdığı bu tıbbi ürünü sadece eczacı, hastasıyla yüz yüze gelerek hastanın uygun bir şekilde uygun ilacının, uygun dozda ve sürede kullanmasını sağlayarak hastasına temin etme yetkisine sahiptir.

Bugün bilindiği gibi aynı hastalığın tedavisi için çok sayıda muadil ilaç bulunmaktadır. Artık tıp uygulamalarında hastalık odaklı değil, “hasta odaklı tedavi” benimsenmektedir. Dolayısı ile hekimin hastasına reçete ettiği ilaçların hastanın uygun yani akılcı kullanmasından “eczacı sorumludur”. Eczacı, hastasından hastalıkları ve kullandığı ilaçlar hakkında bilgi alarak, en uygun ilacı hastasının en uygun şekilde kullanmasını sağlar. Eczacı, sentetik veya bitkisel ilaç hammaddesi ve etkin maddesinin ve diğer sağlık destek ürünlerinin (vitamin, mineral, tıbbi çaylar, nutrasötikler ve OTC) üretimi, analizi, kalite kontrolü, formülasyonu, metabolizması, etkinliği, güvenliği ve muhafaza edilmesi konularının tamamında donanımlı bir eğitim alan tek meslek grubudur. Hastanın herhangi bir zarar görmemesi için ilacını mutlaka eczacı gözetiminde almalıdır.

Eczamatikler, eczacı ile hastanın yüz yüze gelemediği,hastanın sağlığını hiçe sayan, mevzuata aykırı ve etik dışı bir uygulamadır.Ülkemizde, hastanın ilaca erişiminde hiçbir sorun olmayıp, Meslek Örgütümüzün organizasyonu ile her bölgede yeteri kadar, eczacısının da başında olduğu eczanelerin 24 saat açık kalmasını sağlayan nöbetçi eczane uygulaması ile mümkün olmaktadır. Eczacılık Fakültesinden 5 yıllık eğitim sonucunda mezun olan eczacıların meslek hakkını yasaya aykırı şekilde elinden almaya yönelik böyle bir cihazın kullanılması kesinlikle kabul edilemez olduğunu kamuoyuna bildirmek isteriz.

ECZACILIK FAKÜLTELERİ

DEKANLARI KONSEYİ