TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz'ün 14 Mayıs Eczacılık Günü Mesajı

Değerli Eczacılarımız;

Akademik eczacılık eğitiminin başladığı tarih olan “14 Mayıs Eczacılık Günü”nün 178. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Şüphesiz ki eczacılarımız; ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada sorumluluk alan en önemli paydaşlarımızdandır. Sağlık hizmeti sunumumuz için özel bir öneme ve yere sahiptir.

Eczacılık mesleğinin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda süregelen gelişimi, günümüzde klinik eczacılığı gündeme getirmiş; böylelikle ilaç danışmanlığı hizmeti sağlık hizmetinin en kritik parçalarından biri olmuştur.

Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan “Akılcı İlaç Kullanımı” bilinçlendirme çalışmalarında eczacılarımız en önemli paydaşımız konumundadır.

2015 yılında 8 Bölge Eczacı Odası ile başlatılan ve giderek yaygınlaşan Smart Eczane Programı’na Kurumumuz tarafından destek verilmekte böylelikle hastalarımızın eczacılar aracılığıyla sağlık kazanımlarının arttırılması hedeflenmektedir.

Yine, Kurumumuzca, eczacılıkta muvazaa ile etkin mücadele kararlılıkla yürütülmekte; eczacılık hizmetinin halka yalnızca eczacı tarafından verilmesi ve dolayısıyla da eczacılık mesleğinin saygınlığının korunması amaçlanmaktadır.

14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla başta eczacı mesai arkadaşlarım olmak üzere, kamuda, eczane eczacılığında, sağlık hizmeti sunumunun tüm alanlarında Akademi’de ve ilaç sektöründe görev yapan eczacılarımızın bu anlamlı gününü kutluyor; halk sağlığına verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

TİTCK BAŞKANI