Renkli Reçete Sistemi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında

Odamıza Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ekteki yazıya istaneden dikkat edilmesi gerekenler;

- Karşılanan her kırmızı ya da yeşil reçetenin renkli reçete sistemine kaydedilmesi,

- Takip eden ayın 10. gününe kadar reçetelerim bölümünde yer alan "aylık reçete çıktısı" tablosunun eczacı tarafından kaşelenip imzalanarak il sağlık müdürlüğüne gönderilmesi,

- Tablo hazırlanırken excel'e aktarıldıktan sonra kırmızı ve yeşil reçeteler ayrı ayrı seçilerek tablo yapılması ve o şekilde gönderilmesi,
- Sistemsel hataları önlemek adına reçetelerin ilk olarak renkli reçete sistemine kaydedilmesi, daha sonra medulla üzerinden yada elden satışının sağlanması,

- Reçeteler Renkli reçete sistemine girildikten sonra reçete üzerinde düzeltmelerin yapılabilmesi için sistem bir sonraki ayın 10una kadar süre vermekte, bu süre bitiminde otomatik olarak reçeteyi sonlandırmaktadır.
- Reçetelerin otomatik sonlandırma süresini beklemeden eczacı tarafından sonlandırılması ve form gönderildiği tarih itibariyle "tamamlandı" olarak sistemden güncellenmiş olmasına dikkat edilmelidir.
- Sisteme kaydedilmiş reçete çıktılarının ayrıca yollanması gerekli olmayıp elde kırmızı veya yeşil matbu reçete varsa forma eklenmesi gerekmektedir.