Tüm Eczacılarımızın Dikkatine (Muvazaa İle Mücadele Anketi Hakkında)

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

25.01.2017​


Değerli Eczacılarımız,

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından, Muvazaa ile Etkin Mücadele çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında; İl sağlık müdürlükleri ve eczacı odalarının muvazaa ile mücadele konusundaki faaliyetleri hakkında görüş ve beklentilerinizi ölçmek, muvazaa hakkında farkındalık oluşturmak ve eczacılarımızı da bu mücadeleye dahil etmek amacıyla, katılımı tamamıyla gönüllülük esasına dayanan bir anket çalışması hazırlanmıştır.

Anketehttp://formlar.titck.gov.tr/form/fill/56linkinden ulaşılmaktadır.

Anket sonuçları toplu olarak analiz edilip raporlanacağı için isminiz ve alınan cevaplar gizli tutulacak, bu bilgiler hiçbir şekilde açıklanmayacaktır.

Muvazaa ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlamanız amacıyla, cevaplanması yaklaşık 5(beş) dakika sürecek olan anketin 25/01/2017-03/02/2017 tarihleri arasında doldurulabileceği hususları önemle duyurulur.