ODA BAŞKANIMIZIN 2016 MALİ YILI KONGRE KONUŞMASI

Türk Eczacıları Birliğinin değerli Genel sekreteri, Eskişehir Eczacı Odasının değerli Başkan'ı Zonguldak Eczacı Odasının Değerli Başkan'ları ve çok değerli meslektaşlarım; Odamızın Olağan Mali Genel Kurulu'na hepiniz hoş geldiniz. Seçimli Olağan Genel Kurulumuzun üzerinden bir yıl geçti. Mali Genel Kurulumuzda geçtiğimiz bu bir yılın değerlendirmesini yapacak; söz konusu süre zarfında mesleğimizde sağlık alanında, ülkemizde ve Dünya'da yaşanan gelişmelerin bilançosunu çıkarmaya çalışacağız.

Değerli meslektaşlarım,

Ülkemiz ne yazık ki özellikle son bir yıldır şiddetin yoğun olduğu bir girdap içinde. Ülke olarak zor günler geçirmekteyiz. Canlı bombalar, patlamalar, saldırı haberleriyle güne başlıyoruz adeta şiddet sarmalı içinde boğuluyoruz. Ankara'da, İstanbul'da, Gaziantep'de, sokakta, havalimanında, düğün yerinde terör ve şiddet insanlarımızın yaşamlarını ellerinden alıyor. Ülkemizin Güneydoğusu'nda aylarca süren şiddetli çatışma, olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasakları dolayısıyla yüzlerce insanımız, askerimiz, polisimiz hayatını kaybetti; yüzlercesi evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Kentler tahrip oldu, kimi yerleşim bölgeleri hayalet beldeler haline geldi.

Suriye de Savaştan kaçan üç milyonluk mülteci nüfusla bilhassa güney kentlerimiz olmak üzere Türkiye'nin demografik(nüfus) yapısı değişmekte.

Böyle bir ortamda iken 15 Temmuz gecesi yakın tarihimizin en korkunç darbe girişimlerinden birine şahit olduk. Ankara'da ulusal egemenliğin temsilcisi Gazi Meclisimiz jetlerce bombalandı; önemli devlet binaları tarandı, İstanbul'da köprüler kapandı, televizyon binaları basıldı, tanklardan silahsız insanların üzerine ateş açıldı; 240 vatandaşımız şehit oldu binlerce insanımız yaralandı. Hayatını kaybeden bütün demokrasi şehitlerini buradan saygıyla anıyorum. Aradan bir ay geçtikten sonra ise bu kez ana muhalefet liderine yolda pusu kuruldu.

Ama milletimiz topyekûn olarak bu darbeyi püskürttüğü için umudumuz hâlâ diri. Öyleyse halkın ve siyasi partilerin arasında demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkma noktasındaki ortak duruşu geliştirecek, toplumun eşit ve özgür yurttaşlar olarak yeniden bütünleşmesi ve kardeşleşmesini sağlayacak, ortak gelecek idealini büyütüp yaşama geçirecek adımlar atmanın zamanıdır.

Değerli meslektaşlarım,

Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, bizler gerek Eczacı Odaları, gerek Türk Eczacıları Birliği olarak kamu yararını önceleyen demokratik bir meslek örgütü olmanın bilinciyle cumhuriyete, parlamenter demokrasiye, toplumsal barışa ve huzura zarar verecek her türlü girişimin dün olduğu gibi bugün de yarın da karşısındayız. Kitlesel-demokratik bir meslek örgütü olarak öne çıktığımız günlerden bu yana cumhuriyet demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve adalet ekseninde bir geleneğin takipçisi olduğumuzu herkesin bilmesini isteriz.

Değerli meslektaşlarım,

Hepinizin bildiği gibi eczane ekonomilerimiz açısından temel öneme sahip SGK İlaç Alım Protokolü dört yıl gibi bir aradan sonra 31 Mart 2016 tarihinde imzalandı. Şubat 2012'de imzalanmış olan üç buçuk yıllık Protokol'ün süresi 30 Haziran itibariyle dolmuş olmasına rağmen, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri dolayısıyla iki kez ertelenmişti. Yine bu Protokol'de Eylül 2013'de yapılan revizyondan sonra hemen hiçbir bir değişiklik yapılamamış, eczane ekonomilerinde herhangi bir iyileştirme söz konusu olmamıştı. Türk Eczacıları Birliği 40'ıncı Büyük Kongresi'nde oluşan yeni Merkez Heyeti 31 Aralık'da geçici bütçe nedeniyle mali-ekonomik hükümler içermeyen 3 aylık bir geçici Protokol imzaladı. Nihayet 31 Mart'ta imzalanan Protokol ile eczacının bugüne kadar olan kayıplarını kısmi olarak telafi edebilecek, eczanelere nefes aldırabilecek bir protokol imzalandı.

Neler sağlandı bu Protokol ile?

  • Reçete hizmet bedellerinde önemli bir artış yapıldı.

  • Eczacı indirim oranlarında düzenleme yapıldı.

  • Mobil reçeteler ve soğuk zincir ilaçlarda reçete hizmet bedelinin % 50 artırılarak ödenmesi sağlandı.

  • Protokol ile elde edilen maddi kazanımların her yıl enflasyon oranında arttırılması temin edildi.

  • Mültecilere ilaç temininin SGK ve TEB arasında yürütülmesini ve bu hususta yapılacak düzenlemenin Protokol'e ekleneceği hükme bağlandı.

Toplamda eczanelerimiz açısından 270 Milyon TL. civarında bir ekonomik kazanım elde edildi.

Elbette bu Protokol ile tüm beklenti ve taleplerimizin karşılanmış değildir.. Muayene ücretleri, medikal cihazlar, kamu otoritesinin tek yanlı uygulamalarıyla eczane dışına çıkan günübirlik ilaçlar, kemoterapi ilaçları, mamalar, gıda takviyeleri, botoks ürünleri aşılar ve eklem içi sıvıları vb. ürünlerin tekrar eczaneye dönmesi konusunda taleplerimiz karşılanmadı. Protokol ile düşük cirolu eczaneler korundu ancak ıskonto baremleri arasındaki geçişlerin daha yumuşatılması, eczacı indirim oranlarında iyileştirmeler yapılması, eczane dışına çıkan ürünlerin eczaneye geri dönüşünün sağlanması TEB'in ve bizim önceliklerimiz arasında yer almalı. Yine eczacı kârlılığının yükseltilmesi noktasında İlaç Fiyat Kararnamesinde bir düzenleme yapılması, meslek hakkı tanınması ve kutu başına bir bedel alınması , ödemeden çıkan şeker ölçüm çubuklarının kimin tarafından Nasıl karşılanacağının Netlik kazanması ana gündemlerimizden biri olmak durumunda.

Değerli meslektaşlarım

Yıllardır her protokol döneminde başta Türk eczacıları birliği ve eczacı odaları yöneticilerimiz olmak üzere tüm eczacılarımızda, eczanelerimizde yaşadığımız ekonomik sıkıntıların çözümü için imzalanacak protokolün, yaşanan sıkıntıların büyük bir kısmını ortadan kaldırması yönünde bir beklenti gelişir. Ama maalesef bu beklenti hiçbir protokol döneminde tam olarak karşılanmadığı gibi önümüzde ki süreçte imzalanacak protokoller ile yeni ekonomik kazanımlar zor görünmektedir. Özellikle imzalanan protokolün 2+2 yıllık bir protokol olması ve bu dört yıl boyunca sadece enflasyon oranında bir artışın öngörülmesi bizleri yeni arayışlara sevketmelidir. Her ne kadar ilaç fiyat kararnamesinde yapılabilecek bir düzenleme ile eczacı kar oranlarının arttırılmasını arzu etsek de dünyada bir çok ülkede eczacı kar oranlarının düştüğü bir konjonktür de ülkemizde eczacı kar oranlarının arttırılması zor bir ihtimal olarak görünmektedir.

Bununla birlikte hızla artan eczane sayılıları onkoloji ilaçları ile birlikte günü birlik tedavi uygulaması kapsamanın artarak genişlemesi maalesef yaşadığımız sıkıntıların devam edeceğini bizlere göstermektedir. Bu anlamda artık bizlerin ilaç fiyatlarından bağımsız bir sabit bir gelir ile eczanelerimizin devamlılığını ayakta tutabilecek bir noktaya sağlamamız gerekmektedir. Bununla birlikte eczacılarımızın akademik bilgilerinin danışmanlık noktasında ekonomik kazanımlar ile geri dönüşümünü sağlayacak olan MESLEK HAKKI uygulaması bizlerin birincil hedefi olmalı ve bu hedefe ulaşabilmek için bıkmadan usanmadan çalışmak gerekmektedir.

Hepimizin bildiği gibi Türk Eczacıları Birliği Smart Eczane uygulaması ile Meslek Hakkına giden yolda önemli adımlar atmakta ve bunun için yoğun çaba harcamaktadır. Biz bu çabayı desteklemekle birlikte bunun şu an için yetersiz olduğunu bunun ile ilgili mevzuat değişiklikleri gerektiğini ve bir çalıştay ile nasıl bir eczacılık ve nasıl bir meslek hakkı sorusunun cevabıyla daha kapsamlı bir yol haritasına ihtiyaç duyduğumuzun altını çizmek istiyoruz.

Değerli meslektaşlarım,

Suriye ve Irak'ta yaşanan savaş ve kaos sonucu ülkemize sığınan mültecilerin sayısı 3 milyonu aştı. Savaş mağduru, çetin koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan bu insanlara Türkiye'ye geldikleri günden buyana büyük bir özveriyle ve kesintisiz olarak sağlık ve ilaç hizmeti sunmaya çalışılmakta. Bu bizim etik, insani ve mesleki sorumluluğumuz. Ancak uzunca bir zaman bu hizmeti kuralsız ve organizasyonsuz şekilde sürdürmek zorunda kalındı. Taki mültecilere verilen ilaç hizmeti durma noktasına geldi ve geri ödemelerde yaşanan sorunlar sonucu eczacı mağduriyetleri oluştu ve yapılan Protokol'de bundan sonra mültecilere ilaç hizmeti verilmesinin SGK ile yapılacak Protokol çerçevesinde yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak bu konuda henüz net bir adım atılmış değil.

Değerli Meslektaşlarım

Eczanelerimizde yaşanan stok problemi, fiili envanter ile kaydî envanter farkları nedeniyle eczacıya stok affı meselesi yıllardır gündemimizde olan konulardan en başında yer alıyor. Bu doğrultuda 19 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile eczacıya stok affı getirildi. Yıllardır hayalimiz olan bu düzenlemenin geçmesinde büyük emeği geçen, gerek Maliye Bakanı ve bakanlık bürokratları ile, gerek Plan-Bütçe Komisyonu üyeleri ile defalarca görüşmeler yapan Merkez Heyetimizi kutluyorum. Bu düzenlemenin sadece eczacılar açısından getirilmiş olmasının da ayrı bir öneme sahiptir.

Değerli meslektaşlarım,

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğe istinaden TİTCK(Türkiye ilaç ve tıbbı cihaz kurumu) tarafından 09.09.2016 tarihinde eczane levha standartları klavuzu yayınlandı ancak kurum tarafından geçiş takvimi belirlenecek olup henüz geçiş takvimi belirlenmediğinden bahsi geçen kılavuz hükümlerinin 12.04.2017 tarihine kadar uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır . eczanelerimizin de içinde bulunduğu ekonomik durum göz önünde alınarak bu tarihin daha da ötelenmesi, gerek TEB gerekse KOSGEB çerçevesinde bir finansal desteğin sağlanması zaruridir.

Değerli meslektaşlarım,

Önümüzdeki süreçte eczane ekonomilerimiz ile ilgili önemli bir başlığımızda çok yakın zamanda hayata geçmesini beklediğimiz OTC düzenlemesidir. Çünkü geçmişten günümüze ilaç dışı sağlık ürünleri ile ilgili yaşadıklarımız ve özellikle bugün bu tür ürünlerin büyük bir bölümünün bizlerin de yaptığı hatalar sonucu eczane dışında satılıyor olmaları OTC düzenlemesi ve bu kapsama girecek ilaçlarla ilgili bizlerin daha dikkatli olmasını gerektirmektedir. Bu anlama yapılacak olan bu düzenlemede TEB mutlaka taraflardan biri olmalı ve bu tür ürünlerin eczaneler dışına çıkmasını engelleyecek düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.

Değerli meslektaşlarım

Hepinizin bildiği gibi 2013 Seçimli Genel Kurulumuzda Bölge eczacılarımıza yakışır bir hizmet binasının alınmasına karar verilmişti.2015 Seçimli Genel Kurulunda sizlerle yapmış olduğumuz çalışmaları paylaşmış ve Selçuk Ecza Deposu nun yapmakta olduğu iş merkezinde bir hizmet binasına karar kıldığımızı belirtmiş ve tutanak altına almıştık. Alınan bu karar doğrultusunda yönetim Kurulu olarak T.E.B ile de görüşülerek gerekli girişimlerde bulunuldu ve ciddi emekler harcanarak, yasal gereklilikler yerine getirilerek 2015 yılı Genel Kurulumuzda sizlerinde onayı ile Selçuk Ecza Deposu yöneticileri ile yaptığımız protokol gereği 22 nisan 2016 tarihinde kdv dahil 590 bin tl ye Bölge Eczacılarımıza yakışan bir hizmet binası satın aldık.450 bin peşin 70 bin 31.12.2017 ve 70 bin 31.12.2018 tarihlerine iki adet Çek'le ödememizi gerçekleştirdik. Satın almış olduğumuz hizmet binasının belediye rayiç bedeli 1083 tl dir. Kullanılır alanı 770 metrekare Totalde 1200 metrekaredir. Ayrıca Ahmet Keleşoğlu vakfı olarak 200 bin tl değerinde bina içi harcama yapılmıştır

Değerli meslektaşlarım

Yapılan ön araştırmalardan sonra. Mobilya alımı için yönetim , denetim kurulundaki yöneticilerimizle bir toplantı yaptık. Ardından mobilyaları yerinde inceledik. Alınan fiyat tekliflerini karşılaştırdıktan sonra fiyat olarak daha uygun olan Madeş firmasından alınmasına yönetim kurulu olarak oy çokluğu ile karar verdik. Hem TL olarak uygun olması hem de konferans salonu yapımında tecrübesi olması nedeniyle oda menfaatlerimizi de göz önüne alarak mobilyaların Madeş firmasından alınmasına karar verdik .

Değerli meslektaşlarım

Yeni hizmet binamızın bilgisayar, güvenlik kamerası, konferans salonu için ses - görüntü sistemi ve lcd tv lerimiz T.E.B'in odamıza armağanıdır.

Ayrıca

Türk Eczacıları Birliği yeni hizmet binamızın tefrişatı ve açılışında kullanılmak üzere talep ettiğimiz krediyi 200 bin tl olarak onaylamış ..2017 Deniz başlamak üzere 2018 2019 ve 2020 olmak üzere dört eşit taksitle ödemenin yapılması uygun görmüştür. Buradan bir kez daha Genel Sekreterim nezdinde TEB E teşekkür ediyorum.

Değerli meslektaşlarım

Yeni hizmet binamızın bugün gördüğünüz hale gelmesinde emeği geçen başta yönetim kurulu üyelerime olmak üzere bize inanan güvenen destekleriyle güç veren tüm meslektaşlarıma ve oda çalışanlarıma çok teşekkür ederim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Mesleğimiz için önemli ve faydalı kararlar alınması için güzel toplantılara vesile olsun.

Sevgili meslektaşlarım yorucu geçen bu dönem içinde yönetim kurulumuzda bir değişiklik gerçekleşti. Işıl kardeşimiz yönetim kurulundan 12 05.2016 Tarihinde istifa etti. Yönetim kurulunda çalıştığı süre içinde verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ederiz. 01.06.2016 Tarihinden itibaren Ecz.Ayşe Sargın yönetim kurulumuzda görev almaktadır.

Değerli Meslektaşlarım bu dönem eczacılarımızın ilgisini çekebilecek ve avantajlı olduğunu düşündüğümüz araç kiralama ile ilgili 2 firmadan teklif aldık ve odamızın internet sayfasında sizlerle paylaştık. Bu teklifler dönemsel olarak güncellenmektedir

Yine odamızın internet sayfasında size ekonomik olarak fayda sağlayacağını düşündüğümüz Shell akaryakıt firmasından aldığımız teklif sizlerle paylaşıldı

Değerli meslektaşlarım

Bu sene 14 Mayıs haftasında bir sosyal sorumluluk projesi olarak ilimiz ilköğretim okulları arasında "Eczacı ve Eczane" Konulu bir resim yarışması düzenledik. Bu yarışmanın yasal prosedürünün gerçekleşmesinde bizlere yardımcı olan Üzülmez ilköğretim okulu müdürü Sayın Deniz Yılmaz a buradan çok teşekkür ediyorum. Dereceye giren ve katılan tüm öğrencilerimizi de tekrar tebrik ediyorum

Değerli meslektaşlarım bu sene 14 Mayıs Eczacılık Bayram'ını 1 hafta içine yayarak dolu dolu kutladık. Maddi manevi katılımlarıyla bizlere bu hafta içinde katkı veren tüm katılımcılara ve bu organizasyonlarda bizlerle beraber olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Değerli meslektaşlarım

Acı tatlı günleriyle bir dönemi de arkamızda bırakırken Macit Abimize Allahtan Rahmet Sevgi Ablamıza da Acil Şifalar diliyorum.

Değerli meslektaşlarım,

Dünya değişirken, sağlık ve eczacılık değişirken beklemekle, seyretmekle yetinmeyeceğiz bir dönemde olduğumuzun farkındayız. Bunun için TEB, Eczacı Odaları ve Eczacılar olarak ortak hareket etmeli ve birbirimizi güçlendirerek yarınımızı bugünden kurmak mecburiyetindeyiz.. Biz BİR olduğumuz sürece güçlüyüz, Birlik olduğumuz sürece güçlüyüz, BİRLİK'te güçlüyüz. Bize düşen tarihsel görev ve sorumluluk; hem mesleki, hem örgütsel hem de ülke düzeyinde birliğimize, birlikteliğimize sahip çıkarak, örgütümüzü ve dayanışmamızı güçlendirmek, geçmişin yol göstericiliğinden geleceğe doğru hep birlikte taşımaktır.

Yönetim Kurulum ve şahsım adına sizleri sevgi, saygı ve dayanışma duygularıyla selamlıyor; başarılı, verimli, mesleğimize katkı koyacak bir mali genel kurul olmasını diliyorum.

Ecz.Ayşegül KARA

01.10.2016 Mali Genel Kurul

Açılış Konuşması