ODA BAŞKANIMIZIN İZMİR BÖLGELER ARASI TOPLANTI KONUŞMASI

Değerli TEB Başkanım,

Merkez Heyeti Üyeleri, Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Haysiyet Kurulu Başkan ve Üyeleri,İzmir Eczacı Odasının değerli başkan ve yöneticileri, değerli yönetici arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, hepinizi şahsım ve Zonguldak Eczacı Odası adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Son aylarda verdiğimiz şehitlerimizden dolayı içim yanıyor. Yüzyıllardır üzerinde hep beraber kardeşçe yaşadığımız topraklarda bizleri birbirimizden uzaklaştıran, ötekileştiren farklılaştıran zihniyeti kınıyorum.

Ülkemizin birlik ve beraberliği korumak adına şehit olan canlarımıza Allahtan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Bu sene bilimsel eczacılığın 177. Yılını hepimiz illerimizde çeşitli etkinliklerle kutladık. Sevgili oda başkanlarımın gönderdikleri davetiyelerden gördüm ki bu yıl odalarımız sosyal ve mesleki etkinliklere, daha da çok önem vermiş öncelikli olarak hastalarımıza danışmanlık hizmetini öne çıkartmış, toplumda eczacının önemine vurgu yapılmıştır. Yazılı basın ve sosyal medyada mesleğimizin önemini ve gerekliliğini paylaşan Tüm odalarımızı mesleğimiz ve birliğimiz için verdikleri katkıdan dolayı kutlarım.

Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği üzere TEB tarafından oluşturulan komisyonlar ilk toplantılarını gerçekleştirilmiş bulunuyor. Benim de bizzat bulunduğum komisyon dahil tümünün çalışmalarıyla mesleğimiz adına faydalar sağlayıp eksik ya da yetersiz kalınan noktalarda daha güçlü, sağlam ve kazanımlar elde etmemize yol göstereceği ümidindeyim.

Değerli Meslektaşlarım,

Son yıllarda dilimizden hiç düşmeyen, hayatın her alanında karşımıza çıkan bir kavram var: “Değişim”. Kendi cephemizden ise sıklıkla sağlık ve ilaç alanında temel dönüşümlerin yaşandığından ve bunun mesleğimiz bakımından önemli değişimleri beraberinde getirdiğinden bahsediyoruz. Eczacılığın söz konusu değişim ve dönüşümlere cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini tartışıyoruz. Şurası kuşkusuz: gelecekte de eczacı olarak varım diyebilmek istiyorsak değişimi kavramak, ona yön vermek zorundayız. Bir başka ifadeyle değişim süreçlerinin figüranı değil aktörü, öznesi olmak durumundayız. Mesleğimizin çelik çekirdeğini oluşturan ilkelerden vazgeçmeden değişim kültürünü içselleştirerek, toplumun ve politika yapıcıların zihnine sağlık danışmanı ve hasta güvenliği sorumlusu eczacı algısını silinmez biçimde yerleştirerek, eczacılığa farklı alanlarda artı bir değer katarak ve emeğimizin karşılığı olan meslek hakkımızı alarak geleceğe umutla yelken açabileceğimiz kanaatindeyim. Bu doğrultuda Smart Eczane Projesinin mesleğimize büyük katkı vereceğini düşünmekteyim.

Değerli meslektaşlarım,

Kuşkusuz konuşacağımız, tartışacağımız birçok mesele var 05.04.2016 Tarihinde Eczane ekonomileri ve işleyişi açısından büyük önem taşıyan İlaç Alım Protokolü’nün imzalanmış olması önemli gündemimizdir.

Geçici protokole kadar 6 aylık, Mart ayına kadar da 9 aylık bir gecikme yaşandı. Seçim süreci, geçici bütçe gibi sorunlar bu gecikmeye yol açtıysa da sonuç olarak eczacının kayıplarını kısmi olarak telafi edebilecek, nefes aldırabilecek bir protokolün imzalandığını düşünmekteyim. Biliyorsunuz, 2013 yılı revizyonundan bu yana herhangi bir iyileştirme söz konusu değildi ancak fiyatlar hala düşüyordu, giderler hala artıyordu. Bu Protokolü tamamlayan 40’ıncı Dönem Merkez Heyeti’ne emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Elbette Protokol’de tüm taleplerimiz gerçekleşmiş olmadı. Özellikle muayene ücretleri, medikal cihazlar gibi havada kalan konuların da bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Baremler arasındaki geçişlerin daha yumuşatılması ve yüksek cirolu eczanelere de belirli avantajlar sağlanması konularında da çalışma yapmak gerekiyor. Bununla da kalmayıp, ilaç fiyat kararnamesinde eczacı karlılığının yükseltilmesi ve meslek hakkı konusunda da meslek örgütümüzden yeni girişimler ve önemli zaferler bekliyoruz. Ancak hemen söyleyeyim, önümüzdeki dönem, beklemekle, seyretmekle yetinmeyeceğiz. Yeter ki meslek örgütümüz üyesinin önünü açsın, önüne düşsün. Üyeler olarak, oda yöneticileri olarak biz de taleplerimizin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışacağız. Üyesiyle bir bütün halinde eczacının ekonomik refahı ve mesleki tatmini için çalışan, demokratik ve şeffaf bir Merkez Heyeti olduğu sürece biz de sadece meslek siyasetini öne alan, kariyer için değil sadece meslek için çalışan bu topluluğa katkı vereceğiz.

Değerli Meslektaşlarım,

Gün birlik beraberlik günüdür. Mesleğimizin daha üst noktalara taşınması, meslektaşlarımızın refahı için bugün burada olduğumuz gibi, her daim el ele omuz omuza sevgi ve saygıyla birlikte bütün olalım. Birlikte duralım, Biz BİR olduğumuz sürece güçlüyüz, birlikte güçlüyüz

Bu organizasyonda emeği geçen İzmir Eczacı Odası’na ve tüm meslektaşlarıma saygılar sunar, hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Ecz. Ayşegül KARA

Zonguldak Eczacı Odası Başkanı