ODA BAŞKANIMIZ ECZ.AYŞEGÜL KARA'NIN GENEL KURUL KONUŞMASI

12 EYLÜL 2015 OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

T.E.B. Merkez Heyeti üyemiz Sayın Ecz.Aynur YILDIZ,

Değerli Meslektaşlarım,

Odamızın Seçimli Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz. Yönetim Kurulum ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Konuşmama başlamadan önce odamıza yeni kayıtlı meslektaşlarıma hoş geldiniz diyor Alaplı’dan acı kaybımız Ecz. Asuman BARDIZ’a Allahtan rahmet diliyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

2015 de ülke olarak hareketli günler yaşadık. Ülkemizde son günlerde şiddetini artıran hain terör saldırılarını lanetliyor, yüzyıllardır üzerinde hep beraber kardeşçe yaşadığımız topraklarda bizleri birbirimize uzaklaştıran, ötekileştiren, farklılaştıran zihniyeti kınıyorum.

İşid terörü ne yazık ki topraklarımıza sıçramıştır. Diğer yandan Kürt sorunu çözüm noktasında müzakere sürecinin tıkanmasıyla silahlar yeniden konuşmaya başlamıştır. Türkiye kendisini tarafların kim olduğu belli olmayan, ülkeyi içte ve dışta bir savaşın içerisinde bulma tehdidi ile yüz yüzedir.

Toplum sağlığını her zaman birinci önceliği sayan insanın yaşatılması iyileştirilmesi yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çaba harcayan bir meslek mensubu olarak biz her anlamda sağlığa zarar veren savaşa karşı barışı savunmaktayız.

Her akşam ana haber bültenlerinde şehit haberleri, kurulan pusular, hain saldırılardan bahseder olduk. Yurdun dört bir yanında gözü yaşlı anneler, eşler, babalar, yetimlerin dertli gözyaşları sel oldu. En kısa zamanda siyasi iktidarın bu kanlı terör saldırılarına dur diyecek bir milli irade oluşturması temennisiyle, tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Konuşmama geçtiğimiz dönem neler yaptık bazılarından bahsederek devam istiyorum. Eczacılarımızın ucuz elektrik kullanması adına Aksa Elektrikle Şubat 2014 de Eczacı odamıza ve eczacılara perakende enerji satış fiyatı üzerinden %11.8 oranında iskonto yapılması üzerine görüşme yapılmış ve firma yetkilileri tarafından bu indirim eczacılarımıza sunulmuş ve halen odamız dahil meslektaşlarımız bu tekliften yararlanmaktadır.

Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz gibi Ölçü ve Tartı aletlerinin Kalibrasyonu ile ilgili tek yetkili Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlükleriydi ve eczacılarımız her sene Şubat ayı sonuna kadar terazilerini müdürlüklere göndererek veya ek ücret vererek yerinde muayene ettiriyorlardı. Artık özel yetkili muayene servisleri de bu işi yapmakta ve 2016 Şubat ayı için indirimli ve eczanelerimizde terazilerimizin muayenesini yapmak için DENGE TARTI ALETLERİ yetkili Muayene Servisi ile bir ön görüşme yapılmıştır.

2015 Yılı içerisinde 15 Kasım 2014 ve 25 Nisan 2015 ayında olmak üzere iki adet Meslek İçi Eğitim Programı yaptık. Prof.Dr. Bahar TUNÇTAN ve Prof.Dr. Tayfun UZBAY Hocalarımızın bilgi ve deneyimlerinden yararlanılan başarılı eğitimler gerçekleştirdik.

14 Mayıs 2015 de Dedeman Otel’de Eczacılarımız için faydalı olduğunu düşündüğüm Yeminli Mali Müşavir Rahmi UYGUN’un katıldığı Eczane Muhasebeleri ile ilgili bir konferans gerçekleştirdik. Verimli geçen bu konferansların devamı için Sn Rahmi UYGUN’dan söz aldık.

2013 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulumuzda alınan yetki gereği oda binamızın yenilenmesi adına çalışmalar yaptık. Öncelikle bir komisyon oluşturduk. Bu Komisyondan çıkan kriterler ışığında öncelikle Zonguldak Valisi Sn.Ali KABAN ve Zonguldak Belediye Başkanı Sn Muharrem AKDEMİR makamlarında ziyaret edildi. Sayın Vali Ali KABAN bizleri Milli Emlak Müdürü Sn. Ayhan AKSU’ya yönlendirdi ve mevcut bulunan ve bize uygun olabilecek 3 arsa için görüşmeler yaptık. Bunlardan bir Adliye binası arkasındaki TTK’ya ait arsa ancak üzerinde bina Anıtlar Genel Kurulunca tescilli olduğundan ve 2 trilyon muammen bedel istendiğinden sonuçlanmadı. Bir diğeri Mithatpaşa Mah. Okul Sokak daki atıl binanın bulunduğu arsa. Ancak burası da tarihi eser kapsamında olduğundan aslına uygun restore edilip uzun süreli kiralanma olacağından ve araba yolu için de uygun bir konumda bulunmadığından tarafımızdan uygun görülmemiştir.

Milli Emlak Müdürlüğünün tarafımıza gösterdiği 3 cü arsa da Kadırga Yokuşunda, ancak burası Milli Emlak ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ortak bir arsa. Öncelikle hisselerin birleştirilmesi gerekiyordu. Bunun için Kastamonu Vakıflar Genel Müdürü Sn Yavuz KOCABIYIK makamında ziyaret edildi. Zonguldak Milli Emlak Müdürlüğünün hisselerini Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrine ve ondan sonra ihale usulü bu arsanın uzun süreli kiralanabileceğini satın alma işinin ise Genel Kurul kararı ile olabileceği tarafımıza söylendi. Bizim üzerinde en çok durduğumuz Kadırga Yokuşundaki 656 metrekarelik bu arsa olmuştur.

Değerli Meslektaşlarım,

Bölgemizde faaliyet gösteren Selçuk Ecza Deposu kendi binasını inşa etmek üzere 12 Mart 2015 tarihinde temel attı. Bizde projesini gördüğümüz modern bir bina olacağına inandığımız bu yapı içinde Zonguldak Eczacı Odası için bir daire talebinde bulunduk. Selçuk Ecza Deposu Genel Müdürlüğü aşamasında görüşmelerimiz devam etmektedir. Nasipse en kısa zamanda daha büyük, daha modern ihtiyaca hitap eden bir oda binamıza kavuşacağız.

Değerli meslektaşlarım,

Unutmayalım ki, Eczacı Odaları; sorunları birlikte tartışma ve birlikte çözüm bulmayı hedefleyen, dayanışmayı kurumsallaştıran, kişileri değil anlayışları öne çıkaran, karar alma süreçlerinde katılımcılığa ve şeffaflığa inanan diğer yandan seçimle belirlenen yönetimin iradesine de saygı duyan yapılar olmalıdır. Hiçbir zaman, ama hiçbir zaman Eczacı Odaları kişisel ihtirasların tatmin aracı olarak görülemez. Sadece belli makamları işgal edebilmek adına çekişmeye girmek örgütsel uyumu ve dayanışma ruhunu bozmakla kalmaz, mesleğimizin tüm kazanımlarını kemirir ve bizlere büyük zararlar verir.

Değerli Meslektaşlarım

Hiç kuşkusuz, iki yılda bir yapılan Eczacı Odaları Genel Kurulları, eczacıların yöneticilerini seçmenin ötesinde yerel/bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlarını tartışarak çözüm önerileri geliştirdikleri ve gelecek için bir perspektif oluşturmaya çalıştıkları en önemli zemindir. Seçimle belirlenen organlara kongre kararları doğrultusunda mesleğin çıkarlarını koruyacak stratejiler/politikalar geliştirmek ve geleceği planlamak görevi verilmektedir. Seçimlerde farklı ekiplerin mevcudiyeti ve bunların birbiriyle yarışması örgüt içi çoğulculuk ve demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ancak seçimlerde kişileri değil eczacılık mesleğine ve meslektaşlara hizmeti odak alan anlayışlar rekabet etmeli, sonuç ise ayrışma değil bütünleşme/derleniş olmalıdır.

Değerli Meslektaşlarım

Bugün, küreselleşme süreci toplumsal alanın bütününü yeniden yapılandırırken mesleklerin dönüşümüne yol açmakta, buna bağlı olarak mesleklerin geleceğinin daha fazla konuşulur hale gelmesine neden olmaktadır. Mesleklerinin geleceğinin tartışılıyor olması, aynı zamanda meslek örgütlerinin geleceğin şekillenmesindeki yerleri üzerine yeniden düşünülmesini beraberinde getirmektedir. Bu anlamda eczacılık mesleği ve eczacı örgütleri de gelecek tartışmasından muaf değildir. İşte bizler değişen dünya koşullarının farkında olarak önümüze çıkan engelleri ve sorunları ortadan kaldırmak için çağa ayak uydurmayı, birbirini dinlemeyi, birbirinden öğrenmeyi ve bunların mesleğimiz için en büyük hazine olduğunu öğrendik.

Değerli Meslektaşlarım,

Üyesi olmakla onur duyduğum, Zonguldak Eczacı Odası 43 yıllık tarihinde kamusal görev ifa eden bir sivil toplum örgütü bilinci ile hareket etmiş; eczacılık hareketlerinde ön saflarda yer almış, kendine has bir gelenek ve örgüt kültürü yaratmayı başarabilmiştir. Sadece Eczacılık mesleğinin sorunlarına değil ülkenin diğer sorunlarına karşı da duyarlı, önce ülkem diyebilen, önyargılardan uzak, toplumun tüm kesimleri ile ilişki kuran ve tüm üyelerini kucaklayan bir odadır.

Bugüne kadar Zonguldak Eczacı Odası’nın yaratmış olduğu kültür; dar gruplaşmalara dayalı yönetsel anlayışların ötesinde, barındırdığı farklı renklerin ve farklı seslerin güzelliğinin farkına varılabilen, mesleki dayanışmaya ve bütünleşmeye dayalı bir kültürdür.

Bugün Türkiye’de demokrasinin ve çağdaşlaşmanın önündeki en büyük engellerden birisi, “bizler ve onlar” ayrımına dayalı siyasal kültürdür. Oysaki düşünce kendi içinde değerlidir. Bir fikrin tarafı olmak, karşısındakini düşman, yanındakini mutlak dost yapmamalıdır. Zonguldak Eczacı Odası bugüne kadar kategorize etmeye, ötekileştirmeye ve ayrımcılığa dayalı anlayışların uzağında olmuştur. Gücünü bundan almaktadır ve bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam etmelidir. Demokratik-çoğulcu bir anlayış çerçevesinde bir arada olmak ve dayanışma temelinde ortak faaliyet yürütmek hepimizin boynunun borcu olmalıdır.

Değerli meslektaşlarım

Mesleğimize yönelik tehditler karşısında en büyük gücümüz ve direnç noktamız örgütlülüğümüzdür. Ayrı niteliklere ve ayrı dünya görüşlerine sahip eczacıları aynı şemsiye altında birleştiren meslekî örgütlenmelerimizin diğer tüm meslekleri kıskandıran gücünün farkında olarak Eczacı Odalarımız etrafında kenetlenebilmemizin ve meslekî dayanışmayı kurumsallaştırmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler, demokrasiyi içselleştirmiş, mesleğin sorunlarına hâkim ve çözüm önerileri bilen ve çözecek iradeye sahip eczacılar olarak mesleğimizin için birlik ve dayanışma çağrısına çıkıyoruz.

İşte bu düşünceler ile farklı niteliklere ve farklı kimliklere sahip olan eczacıları bir araya getiren, bu farklılıkları aynı çatı altında toplayan sorumlu bir mücadeleci bir ekip ile Zonguldak Eczacı Odası yönetimine talibiz.

Değerli meslektaşlarım,

Sözlerime son verirken altını bir kez daha özenle çizmek isterim ki; baş döndürücü değişimlerin ve yeniliklerin yaşandığı bir dönemeçte aynı amacı taşıyanlar ve ortak özellikleri bulunanlar daha çok bir araya gelmeli, kendi geleceklerine ait kararları ortaklaşa alabilmelidirler. Bu anlamda kongremizin, sadece bugün yaşadığımız sorunlara değil aynı zamanda yarına ilişkin sorulara yanıt üretebilmesini diliyorum. Bu çalışma döneminde Zonguldak Eczacı Odası’nın kurul, komisyon ve temsilcilik, kısaca her düzeyde görev alarak oda faaliyetlerine katılan ve emek harcayan tüm meslektaşlarımıza Yönetim Kurulumuz adına en içten teşekkürlerimi sunarım. Yönetim kurulum ve ben görev süremizce desteklerini bizden esirgemeyen herkese ayrıca minnetlerimizi ifade etmek isteriz. Genel Kurulumuzun mesleğimiz ve mesleğimizin her alandaki bileşeni için verimli ve başarılı olmasını diliyor, sizleri bir kez daha dostlukla ve dayanışmayla selamlıyorum.

Ecz. Ayşegül KARA

22. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

12.09.2015