T.E.B. MERKEZ HEYETİ ÜYESİ SAYIN ECZ.AYNUR YILDIZ'IN TEB BÜYÜK KONGRE KONUŞMASI

14-17 KASIM 2013 39. TEB BÜYÜK KONGRE KONUŞMASI

Sayın Divan başkanım,

Sayın Divan üyeleri,

Değerli meslektaşlarım,

Asurlular dünyayı bir kadının doğurduğuna inanırlarmış. Bence yanlış olmayan bir düşünce. Tarihin ilk dönemlerindeki anaerkil ağırlıklı toplum düzeninden kaynaklanan bir inanış zamanla yerini erkeklerin yönettiği bir dünyaya terk etse de onları doğuran ve tarihte her önemli erkeğin arkasında yer alan kadınların varlığı hiç değişmemiş.

Ülkemizde ise Atatürk’ün gelişmiş bir çok ülkeden daha önce siyasal haklarına sahip olmasını sağladığı Türk kadını, bugün insan olma hakkını elde etmeye çalışıyor. İkinci sınıf insan muamelesiyle, aşağılanmayla, nefret, şiddet, tecavüz ve ayrımcılıkla savaşıyor.

Oysa kadın sessizce dünyanın şekillenmesindeki rolünü oynamaya devam ediyor.

Ülkemizde kadının iş yaşamından uzaklaştırılmasına yönelik gayretler sürerken mesleğimizin de sıkıntılı bir süreç geçirdiği dönemde kadın eczacılarımıza büyük görevler düşmekte. Günden güne zorlaşan maddi-manevi çalışma şartları bir çok kadın meslektaşımızı mesleğini terk etmeye zorluyor. Buna direnmeli mesleğimizi ve çalışma hakkımızı savunmalı oda ve TEB yönetimlerinde daha çok yer almalı bize ayrılan kontenjanlara karşı çıkarak eşit seçme ve seçilme hakkımız olduğunu unutmamalı unutturmamalıyız.

Değerli meslektaşlarım,

Son yıllarda yapılan sağlıkta dönüşüm politikaları, SGK’nın protokol uygulamaları, eczane sayılarının düzensiz artışı, sürekli açılmaya devam eden eczacılık fakülteleri eczane ekonomilerimizi sarstı. Bugün eczane eczacısının en büyük sorunu bu. Ancak buna takılıp kalmak mesleğin bütünsel sorunlarını görmemizi engelliyor. Tüm dünyada olduğu gibi mesleğimizin bilimsel yönünü öne çıkarmalı ve kamuyu verdiğimiz bilimsel hizmetin karşılığında bir bedel ödemeye ikna etmeliyiz. Reçete başına alınan hizmet bedeli çok önemli bir adım olmakla birlikte ekonomik sıkıntıdan kurtulabilmemiz için meslek hakkını mutlaka almak zorundayız. Eczacıyı sadece ilaç hizmeti veren konumdan çıkartarak hasta takibi yapan sağlık uzmanı konumuna getirmek ortak amacımız olmalıdır.

Değerli meslektaşlarım.

Hepimiz farklı görüşlerde, farklı konumlarda olsak da ortak noktamız mesleğimiz. Bölünmeden, ötekileştirmeden T.E.B.’nin arkasında durmalı ve mesleğimizin geleceğine katkı koymalıyız.

Konuşmamı sonlandırırken T.E.B. yönetimine mesleğimiz adına yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, hepinizi bu meslek adına kızlı erkekli çalışmaya davet ediyorum.

Ecz.Aynur YILDIZ

ZONGULDAK ECZACI ODASI