SaGlik Uygulama TebliGi Metni ve ekleri:

EK-1/A - YURT DiSi TEDAVi/ TETKiK iCiN HASTA iZLEME CiZELGESi

EK-1/B - YURTDiSiNA TEDAViYE GÖNDERiLECEKLERE iLiSKiN SAGLiK KURULU RAPORU

EK-1/C - YURTDiSi TETKiKE iLiSKiN SAGLiK KURULU RAPORU

EK-2 - HASTA KATiLiM PAYiNDAN MUAF iLACLAR LiSTESi

EK-2/A - SiSTEMiK ANTiMiKROBiK VE DiGER iLACLARiN RECETELEME KURALLARi

EK-2/B - SADECE YATAN HASTALARDA KULLANiMi HALiNDE BEDELLERi ÖDENECEK iLACLAR LiSTESi

EK-2/C - AYAKTA TEDAViDE SAGLiK RAPORU (Uzman Hekim Raporu/SaGlik Kurulu Raporu) iLE VERiLEBiLECEK iLACLAR LiSTESi

EK-2/F LiSTESi - TESHiS KiSALTMALARi LiSTESi

EK-2/G YURT DiSi iLAC FiYAT LiSTESi

EK–3/B - ECZANE BiLGi FORMU

EK-4/A - HASTA SEVK FORMU

EK-4/B - GENEL SAGLiK SiGORTASi TALEP FORMU (SAGLiK HiZMETi SUNUCUSU)

EK-5 - PROTEZ, ORTEZLER VE DiGER TiBBi SARF MALZEME LiSTESi

EK-5/A FiYATLANDiRiLMiS TiBBi SARF MALZEMELERi LiSTESi

EK- 5/B BEDELi ÖDENMEYECEK BASiT SiHHi SARF MALZEMESi LiSTESi

EK-5/C PROTEZ VE ORTEZ LiSTESi

EK-5/D

EK-5/E KURUMCA BEDELi KARSiLANACAK OMURGA CERRAHiSi TiBBi MALZEME LiSTESi

EK-5/F KURUMCA BEDELi KARSiLANACAK ORTOPEDi VE TRAVMATOLOJi BRANSiNDA YER ALAN ARTROPLASTi ALANi TiBBi MALZEME LiSTESi

EK-6 GÖZLüK CAMLARi FiYAT LiSTESi

EK–6/B GÖZLüKCü/OPTiSYEN BiLGi FORMU

EK-7 DiS TEDAViLERi PUAN LiSTESi

EK-7/A DiS TEDAViLERi FiYAT LiSTESiNE iLiSKiN ACiKLAMALAR

EK-8 SAGLiK KURUMLARi PUAN LiSTESi

EK-8/B POZiTRON EMiSYON TOMOGRAFi (PET) GÖRüNTüLEME KLiNiK UYGULAMALARi

EK-9 TANiYA DAYALi iSLEM LiSTESi

EK-9/A FiZiK TEDAVi VE REHABiLiTASYON TANi LiSTESi

EK-9/B BÖLGE/SEANS KONTROLüNE TABi OLMAYAN TANi LiSTESi

EK-10/A SAGLiK KURUM VE KURULUSLARiNiN AYAKTAN TEDAViLERDE SiNiFLANDiRiLMASi LiSTESi

EK-10/B AYAKTAN BASVURULARDA ÖDEME LiSTESi

EK-10/C AYAKTAN BASVURULARDA iLAVE OLARAK FATURALANDiRiLABiLECEK iSLEMLER LiSTESi


Ek-1 Word
Ek-2 Word
Ek-3 Word
Ek-4 Word
Ek-5 Word
Ek-6 Word
Ek-7 Word
Ek-8 Word
Ek-9 Excel
Ek-10 Word
Ek-11 Word
Ek-12 Word
Ek-13 Word
Ek-14 Excel
Ek-15 Word
Ek-16 Excel
Ek-17 Word
Ek-18 Excel
Ek-19 Excel
Ek-20 Word
Ek-21 Word
Ek-22 Excel
Ek-23 Word
Ek-24 Excel