YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Odamız 24-25 EYLÜL 2011 tarihlerinde yapılan seçimli olağan genel kurul toplantısı ve seçimi sonucunda göreve gelen Yönetim Kurulumuzun 29.09.2011 tarihinde yaptığı görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
BAŞKAN----------Ecz. Aynur YILDIZ
G.Sekreter-------Ecz. Ayşegül KARA
Sayman----------Ecz. Şükrü BOZKURT
Üye--------------Ecz. Serap ÇETİNKOL
Üye--------------Ecz. Ayşe SARGIN